• home
  • Actueel
  • VNC stelt KLM ultimatum na “nee” van de Ledenraad

VNC stelt KLM ultimatum na “nee” van de Ledenraad

4 okt. 2019
Ledenraad zegt “NEE” tegen onderhandelingsresultaat.

Op donderdag 3 oktober stemde de Ledenraad met ruime meerderheid tegen het onderhandelingsresultaat van het Sectiebestuur met KLM. Uit de vele stemverklaringen en toelichtingen kwam consequent naar voren dat de leden het loonbod van KLM te laag vonden.

De VNC is de onderhandelingen ingegaan met een eis op loon en looptijd en slechts een enkele andere wens. Wensen kosten namelijk bijna altijd geld en de inzet van de Ledenraad was duidelijk. Loon is het belangrijkst. Toen bleek dat KLM vasthield aan haar inzet op loon en looptijd en dat bod niet tegemoet kwam aan de wens van de leden van de VNC, hebben wij in een ultieme poging geprobeerd om op andere manieren koopkracht voor onze leden te genereren. Dat is onvoldoende gelukt. Verder dan het afschaffen van de kosten van de parkeerkaart zijn we niet gekomen. De Ledenraad achtte dat niet voldoende.

Samenvattend stelt de Ledenraad: “In zware tijden hebben we middels meerdere besparings-cao’s onze verantwoordelijkheid getoond om samen KLM weer gezond te maken. We hebben ingeleverd op loon, op de WRR, op vakantiedagen en op CBS. Daardoor is het gezond maken van KLM meer dan gelukt: het bedrijf staat er zeer goed en gezond voor. Als we in deze goede tijden al geen fatsoenlijke structurele loonsverhoging krijgen, wanneer dan wel?”

Hernieuwd ultimatum
De Ledenraad realiseert zich dat een “nee” tegen het onderhandelingsresultaat consequenties heeft. KLM zal door acties uitgedaagd moeten worden om een beter loonbod neer te leggen. Onmiddellijk na de stemming in de Ledenraad is een actiecomité opgericht. Dit comité komt na het weekend bij elkaar om met elkaar vervolgacties te bespreken en voor te bereiden.
Eerste stap van de VNC in de opmaat naar andere acties is dat wij opnieuw per brief een ultimatum aan KLM hebben gesteld. In deze brief <klik hier> geeft zij KLM 4 dagen de tijd om tegemoet te komen aan onze eis op loon, looptijd en inhoud. Indien KLM niet binnen de gestelde deadline positief op onze brief reageert, zullen wij op dinsdag 8 oktober opnieuw overgaan tot het duurder maken van de motiveringen* en op dinsdag 15 oktober zullen wij het motiveren stoppen.

* Motiveren en extra compensatiedagen crew
KLM heeft toestemming van de VNC nodig als zij een vlucht wil uitvoeren die qua werk- en rusttijden (door verstoringen) buiten onze cao valt. Indien we vluchten motiveren, vraagt de VNC compensatie voor de cabinebemanning middels vrije dagen, de CL- en KL-dagen. Bij het duurder maken zullen we extra compensatie voor de cabinebemanning eisen en bij het stoppen van motiveringen staan we niet langer toe dat KLM afwijkt van onze cao. Als we de benodigde toestemming duurder maken of niet langer afgeven aan KLM, valt de flexibiliteit van de vluchtuitvoering weg. Dat heeft consequenties voor de operatie en kan tot annuleringen leiden.

Sectiebestuur KLM
Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA