• home
  • Actueel
  • VNC start met KLC werkgroep voor verbetering reservediensten

VNC start met KLC werkgroep voor verbetering reservediensten

1 feb. 2023
Het is al langere tijd de duidelijke wens van onze leden om reservediensten dragelijker te maken. Om aanpassingen voor verbeteringen te onderzoeken, zijn wij samen met KLC de werkgroep reservediensten gestart.

Onlangs hebben we jullie al geïnformeerd dat de VNC een aantal voor jullie belangrijke onderwerpen verder onder de loep wil nemen, met als doel te komen tot verbetering. De reservediensten is een daarvan en we zijn hiervoor voortvarend van start gegaan. De eerste van een reeks sessies met de werkgroep is inmiddels geweest en hierbij onderzoeken we - zoals afgesproken in het laatste cao-protocol – de volgende drie onderwerpen:

Maximale duur van reservedagen;
Maximaal aantal dagen reserve per periode;
Verruimen van de oproeptijd naar 1,5 uur.

Om met gedegen onderzoek tot het complete plaatje te kunnen komen, knippen we deze drie onderwerpen op. Dit is ook van belang om het voor zowel de crew als crew control werkbaar en overzichtelijk te houden. Stap voor stap zullen we alle punten meenemen om vervolgens de informatie rondom de onderwerpen onafhankelijk van elkaar te bestuderen, om uiteindelijk tot een gefundeerde conclusie te komen en hopelijk ook aanpassingen te kunnen doen rondom de regels van reservediensten.

Trial: van 12 naar 10 uur reserveduur
We beginnen op 27 februari met een trial die een duur zal hebben van 12 weken, waar de maximale reserveduur op een dag van de huidige 12 uur naar 10 uur wordt teruggebracht. Een belangrijke voorwaarde hierbij is dat er, ondanks de kortere reservetijd, geen extra reservedagen worden ingepland. De komende periode gaan we met KLC analyseren wat een kortere reserveduur betekent voor ons als crew en voor de invulling van de roosters. De trial kan tot twee uitkomsten leiden:

1.
Als de trial een succes blijkt, zullen de 10 uurs reservediensten worden gecontinueerd en zo snel mogelijk
definitief worden ingevoerd;

2.
Mocht de trial niet lopen zoals verwacht, dan kan de trial voortijdig worden beëindigd en zal de huidige
cao-regel van maximaal 12 uur worden gehanteerd. In dat geval zullen we uiteraard wel opzoek blijven gaan naar verbeteringen.

Enquête voor cabinecollega’s
Ongeveer twee weken voordat de trial start, ontvangen alle CA’s een enquête zodat we weten hoe jullie de huidige reservediensten ervaren. Na afloop van de trial zal er opnieuw een enquête jullie kant opkomen, ditmaal om te achterhalen hoe jullie de trial hebben ervaren.

Gang erin houden
We zijn blij dat we snel kunnen doorpakken op de punten uit het cao-protocol en hopen tot definitieve verbeteringen te komen. Indien nodig kunnen we zaken meenemen naar de volgende cao-onderhandelingen. Uiteraard houden wij jullie op de hoogte van de ontwikkelingen en mocht je vragen hebben, dan vernemen we dat graag.

Cas Voskuyl, Luc van der Eijk & Jeffrey Ouwehand
KLC Sectiebestuurders

Cabine-collega maar (nog) geen VNC lid? Wij onderhandelen voor jou over jouw baan, jouw arbeidsvoorwaarden en dus jouw toekomst. Geef jezelf en alle leden uit het cabinekorps ondersteuning en word lid via dit aanmeldformulier of mail/bel voor meer info: secretariaat@vnconline.nl - 020 5020480. De contributie kun je (grotendeels) terugkrijgen via de cafetariaregeling. Hoe meer leden, des te sterker we staan in de vertegenwoordiging van de belangen van het cabinepersoneel.

Services

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA