• home
  • Actueel
  • VNC sluit akkoord met KLC voor maatregelen coronavirus

VNC sluit akkoord met KLC voor maatregelen coronavirus

20 mrt. 2020
Zojuist heeft het KLC sectiebestuur van de VNC een akkoord bereikt met KLM Cityhopper over maatregelen rondom de corona-crisis. Nadat de WTV regeling begin deze week op de schop ging en het Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) door de overheid werd aangekondigd, moest KLC met een nieuw voorstel komen. Op basis van de nieuwe NOW regeling hebben we overleg gevoerd en de daaruit voortvloeiende onderwerpen besproken.

We hebben op de volgende punten een akkoord kunnen bereiken: 100% doorbetaling van het salaris, uitstel van de winstdelingsregeling (WDR) van april naar oktober 2020, behoud van CA’s met een aflopend tijdelijk contract en afspraken m.b.t. het terugkomen c.q. in dienst houden van CA’s in proeftijd en toekomstige CA’s.

Doorbetaling volledig salaris (NOW regeling)
De NOW regeling kijkt niet naar activiteitenverlies, maar naar omzetverlies van het bedrijf. Aan de hand daarvan krijgt het bedrijf een bepaalde tegemoetkoming in loonkosten. KLC zal zolang deze regeling loopt je volledige salaris doorbetalen, alsmede de opbouw van je pensioen, 13de maand en vakantiegeld.  

Uitstel WDR
KLC heeft ons gevraagd om de WDR uit te stellen van april 2020 tot oktober 2020. Gezien de situatie waarin het bedrijf nu verkeert vinden wij  het weliswaar jammer , maar ook begrijpelijk om de WDR-uitbetaling uit te stellen. De VNC ziet zonder meer het belang van deze significante maatregel en is daarom akkoord gegaan.. Mocht het zo zijn dat de financiële situatie van het bedrijf verbetert, dan zullen we weer met KLC in overleg gaan om de WDR eerder dan oktober uit te laten betalen.

Behoud CA’s aflopend contract
Door de ontstane situatie rondom het coronavirus is er één groep van 15 CA’s wiens contract zou aflopen in juni. KLC kon nog geen garantie geven t/m 30 april, maar samen met KLC hebben we ervoor kunnen zorgen dat hun contract naar onbepaalde tijd is omgezet. Hiermee komt er een einde aan een periode van onzekerheid voor hen. We zijn verheugd dat we deze groep binnenboord kunnen houden.

Aanvullende afspraken
Naast het feit dat er vorige week initials zijn geannuleerd en zelfs een initial halverwege is stopgezet, is er ook een groep van 31 CA’s die nog in hun proeftijd zitten. Omdat de juridische betekenis van de NOW regeling nog verduidelijking vereist hebben we met KLC afgesproken dat er een onafhankelijke toetsing plaats zal vinden m.b.t. een eventueel ontslag in proeftijd door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De uitkomst hiervan zal volgende week besproken worden tussen KLC en de VNC.

In algemene zin is de afspraak gemaakt dat er in de volgende volgorde mensen teruggevraagd zullen worden, zodra de bedrijfseconomische omstandigheden verbeteren:
1.
Groep van 31 CA’s sinds initial 1 t/m 3 (mits zij hun proeftijd  doorkomen)
2.
Initial 4 die halverwege de training gestopt is
3.
Initial 5, 6, 7, 8 (reeds geannuleerd)
4.
KLC kandidaten op de wachtlijst van KLM recruitment.

Lees hier het akkoord.

We zijn content met de afloop van dit proces, mocht je vragen hebben naar aanleiding van dit bericht, neem dan contact op via sectiebestuur.klc@vnconline.nl.

KLC Sectiebestuur

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA