VNC servicedesk Q&A KLM VVR

5 jun. 2020
De KLM VVR is een hot topic, waar we ontzettend veel vragen over binnenkrijgen. De VNC beantwoordt de vragen van haar leden zo goed als het kan en verwijst eveneens door naar de werkgever die immers een informatieplicht richting werknemers heeft.

Voor de door KLM geïnitieerde en uitgewerkte bedrijfsbrede VVR mochten bonden louter  hun input geven, in tegenstelling tot de reguliere actieve samenwerking die bij onderhandelingen geldt. Het bedrijf geeft dan ook de benodigde informatie en organiseert sessies en reken- en inschrijvingstools (die helaas niet altijd goed functioneren).

Helpen informeren
De VVR staat open tot en met 5 juli: in totaal vijf weken voor het afwegen van zo’n belangrijke beslissing is best kort. De VNC heeft bij KLM om een verlenging van die periode gevraagd maar daar is tot nu toe negatief op gereageerd. Om een gedegen afweging te maken, willen wij jullie daarom zo goed als mogelijk helpen informeren - daar waar KLM soms tekort schiet.

De VNC heeft naast eerdere informatieve bijdragen (klik hier) bij deze een aanvullende Q&A samengesteld aan de hand van de meest recente algemene vragen die ons bereiken.
Ondertussen bellen en mailen de servicedeskcollega’s ook gestaag verder ten aanzien van de meer persoonlijke VVR vragen.

We vragen jullie tot slot nadrukkelijk om ook de KLM communicatie goed te bestuderen en daar waar je vragen hebt hen als eerste bron te benaderen.

KLM sectiebestuur


VVR
Q: Waarom staat de VVR maar vijf weken open?
A: KLM heeft deze VVR bedrijfsbreed ingezet en de bonden hebben slechts input en advies kunnen geven. Het was aan KLM om dat al dan niet mee te nemen in de regeling. We hebben KLM onder andere (twee keer) gevraagd om de termijn te verruimen en daar is negatief op geantwoord. Het is KLM haar VVR voor al het personeel en zij beslissen dus maar we zullen het op verzoek van vele leden nog een derde keer pogen. We kunnen ons namelijk heel goed voorstellen dat de voorbereiding op zo’n belangrijk besluit de nodige tijd vergt.

Q: Behoud ik mijn IPB-rechten als ik voor de VVR kies?
A: Iedereen behoudt de IPB faciliteiten tot een jaar na de ingang van zijn/haar VVR. De full-retirement-status wordt behouden indien sprake is van de hieronder - bij de volgende vraag vermelde situatie. In andere gevallen hangt het af van je dienstjaren/leeftijd en kom je in aanmerking voor de rechten zoals omschreven in de ’Gevolgen van KLM VVR 2020’.

Q: Wat is de pensioenleeftijd om IPB-faciliteiten te kunnen behouden?
A: De cao pensioenleeftijd voor cabinepersoneel is 60 jaar, maar je mag doorvliegen. Als je aansluitend aan de VVR met pensioen (niet zijnde deeltijdpensioen) gaat en de actieve dienstperiode minstens drie keer zo lang is als de periode van vervroegde pensionering tot aan de geldende pensioendatum, geldt de full-retirement status conform de IPB-regeling.
Kortweg: in die situatie behoud je jouw IPB-faciliteiten als je gebruikt maakt van de VVR.

Q: De datum van uitdiensttreding VVR is mij niet duidelijk, hoe zit dit precies?
A: De fictieve opzegtermijn is de wachttijd voorafgaand aan het ontvangen van een eventuele WW-uitkering. Deze is gelijk aan de wettelijk opzegtermijn die zou gelden bij opzegging door KLM van het dienstverband. Hoe langer je dienstperiode, hoe langer de opzegtermijn gerekend vanaf 1 augustus 2020 met een maximum van vier maanden.
0-5 jaar: 1 maand
5-10 jaar: 2 maanden
10-15 jaar: 3 maanden
15 jaar of langer: 4 maanden
            
Q: Kan de VNC een grens bewaken voor het aantal te accorderen VVR-cabineaanvragen i.v.m. de cabinebemanning samenstelling?
A: Nee, dat kan de VNC niet want het is KLM beleid. We begrijpen de vraag wel maar het is inhoudelijk de verantwoordelijkheid van de werkgever en zij geeft aan dat er geen beperkingen gelden voor het aantal (cabine)deelnemers. Het aantal mensen dat van de VVR gebruikmaakt beïnvloedt het mogelijk aantal boventallige collega’s en dat lijkt prioriteit te hebben boven eventuele scheefgroei in functies.

Volledigheidshalve een overzicht van informatie- en hulpbronnen voor de regeling:
KLM VVR regeling 2020
Indicatieve berekening VVR vergoeding en/of aanmelden via deze link
VVR 2020 IFS groep (Yammer)
KLM VVR veelgestelde vragen: lees hier meer
Mail vvr2020@klm.com voor VVR-gerelateerde vragen
Pensioenplanner KLM Cabinefonds
BelastingTelefoon: 0800 - 0543 (gratis)
Informatie over loonbelasting

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA