• home
  • Actueel
  • VNC pleit voor een Actieagenda Schiphol met daadwerkelijke actie

VNC pleit voor een Actieagenda Schiphol met daadwerkelijke actie

18 mei 2016

Op 29 april 2016 heeft de regering een actieagenda voor Schiphol uitgebracht. Wij waren zeer teleurgesteld over deze agenda. In deze agenda vonden wij geen concrete acties terug die bijdragen aan het verstevigen en versterken van de positie van de Nederlandse luchtvaart en Schiphol.
De luchtvaart is een belangrijke pijler van de Nederlandse economie die door oneerlijke concurrentie onevenredig wordt aangetast. Er dienen nu adequate maatregelen genomen te worden om de zorgvuldig opgebouwde sterke Nederlandse positie in de wereldwijde luchtvaart veilig te stellen voor de toekomst. Samen met de andere luchtvaartbonden hebben wij een position paper opgesteld. Hiermee gaan wij gezamenlijk aan de slag om de politiek ervan te overtuigen dat er concrete acties moeten komen om de positie van de Luchthaven Schiphol, de medewerkersbelangen en de belangen van homecarrier KLM daadwerkelijk te versterken.

Klik hier voor de position paper met de voorgestelde concrete acties van de gezamenlijke bonden.

Services

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA