• home
  • Actueel
  • VNC op gesprek bij Ministerie van Financiën over voorwaarden steun KLM

VNC op gesprek bij Ministerie van Financiën over voorwaarden steun KLM

17 aug. 2020
Op donderdag 20 augustus gaat de VNC, samen met FNV Cabine, FNV Luchtvaart en CNV een uur in gesprek met een topambtenaar van het Ministerie van Financiën. Onderwerp van gesprek zijn de voorwaarden die de overheid stelt aan de leningen en garantstellingen aan KLM. Wat wordt bijvoorbeeld de uitwerking van de Tweede Kamer-motie over het ontzien van personeel dat minder dan anderhalf keer modaal verdient?

Ook willen we weten hoe de voorwaarden van de regering tot stand zijn gekomen en hoe ze precies zijn bedoeld. Denk aan de lineaire staffels van 0 tot 20% voor de geplande bezuinigingen op lonen.

0 tot 20% staffel
Die staffel (gepaste gradatie in bijdragen vanaf 0 tot 20%) is in ieder geval niet meegenomen in het eenzijdige besluit van de KLM directie om voor alle inkomensgroepen de in de cao afgesproken 2,5% loonsverhoging niet door te voeren. Uit de overheidsvoorwaarden is ons overigens niets bekend over het niet mogen ontvangen van loonsverhoging. Zoals eerder vermeld zijn de werknemersorganisaties - ondanks herhaaldelijke verzoeken - niet door KLM noch door de overheid betrokken in hun onderhandelingen. Wij willen, mede door het gesprek donderdag met deze topambtenaar die zelf aanwezig was bij de betreffende overleggen, meer inzicht krijgen in het proces en de uitkomsten daarvan.

We moeten er samen uitkomen
Dat KLM nog voor de eerste onderhandelingsbijeenkomst al eenzijdig schrapt in onze arbeidsvoorwaarden helpt op zijn zachtst gezegd niet om er samen uit te komen. De VNC is zich uitermate bewust van de benarde situatie waarin het bedrijf zich bevindt en jullie kunnen er op rekenen dat wij er alles aan doen om KLM uit de crisis te helpen en de werkgelegenheid te behouden. We willen dit echter wel gezamenlijk doen met oog voor de toekomst van het bedrijf en haar personeel! Vooruitlopend op het herstructureringsplan heeft de VNC dan ook ingestemd met de verzoeken tot uitstel van uitbetaling van de winstuitkering over 2019  tot oktober en het tijdelijk afwijken van de WRR (werk- en rusttijdenregeling) van het cabinepersoneel om het netwerk te kunnen waarmaken. De VNC is hierin tegemoet gekomen juist omdat wij doordrongen zijn van de noodzaak van dergelijke maatregelen in deze buitengewone omstandigheden.

Volledig beeld
Het verzoek om de in de recente cao afgesproken 2,5% loonsverhoging ‘op de lat’ te zetten, hebben wij niet gehonoreerd. Niet omdat de VNC per definitie ongenegen is om tijdelijk van deze kostenverhogende loonsverhoging af te zien, maar omdat we eerst een volledig beeld willen krijgen van de door KLM gewenste aanpassingen in het kader van het herstructureringsplan. De VNC heeft slechte ervaringen met voortijdig eenzijdig optreden van KLM (pensioen debacle en -1CA) en we hebben helaas verschillende keren geconstateerd dat dit soort acties meer kapot maken dan dat het iets constructiefs oplevert. Dit hebben wij ook in onze reactie (klik hier) aan KLM laten weten en daarnaast dringen we aan op gezamenlijkheid en volledige informatieverstrekking.

We hopen tijdens het gesprek bij het Ministerie eind deze week in eerste instantie helderheid en inzicht te krijgen over de gang van zaken tijdens de onderhandelingen met KLM.  

KLM sectiebestuur

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA