• home
  • Actueel
  • VNC niet akkoord met voorstel transavia bewilliging voor geld

VNC niet akkoord met voorstel transavia bewilliging voor geld

24 mei 2016

Vorig jaar is de VNC akkoord gegaan met een eenmalige proef waardoor deeltijders tijdelijk konden bewilligen voor geld. Reden was dat er op deze manier meer VE-verzoeken en snipperdagen gehonoreerd konden worden en daarnaast vroegen deeltijders hier toen zelf om. Tot onze verbazing heeft transavia afgelopen maandag echter opnieuw gevraagd om voor een bepaalde periode akkoord te gaan met een bewilliging voor geld.
transavia heeft aangegeven dat het bewilligen voor geld een oplossing kan zijn hun problemen omtrent de productie. De VNC gaat echter om een aantal redenen niet akkoord met het voorstel van HV om deeltijders te laten bewilligen voor geld. Die sommen we hieronder voor je op:

Momenteel is bewilligen voor geld niet opgenomen in de cao. Vorig jaar is de VNC akkoord gegaan met een eenmalige proef. De VNC staat open voor cao aanpassingen en stimuleert collega’s om met voorstellen te komen. Vorig jaar hebben we deze pilot besproken met de leden in de ledenvergaderingen/infosessies, en men was over het algemeen niet positief! Mocht deze mening echter zijn veranderd, dan zullen we de voor- en nadelen en de eventuele consequenties bespreken in de ledenvergaderingen, en kan er een cao-voorstel worden ingediend.
Met dit voorstel beloon je alleen de deeltijders (en niet het reguliere korps) die willen en kunnen bewilligen.
Vorig jaar is er ook bewilligd voor geld. Er is toen echter niet gebleken dat er daadwerkelijk meer verzoeken of snipperdagen zijn gehonoreerd.
De VNC heeft vorig jaar de zorg uitgesproken dat door deze bewilliging het ziekteverzuim zou stijgen. Tijdens de evaluatie van vorig jaar is er door HV mondeling bevestigt dat er inderdaad een toename van het ziekteverzuim was te zien.
De VNC is geen voorstander van bewilliging. Zeker niet als er hierdoor niet aantoonbaar meer VE-verzoeken en snipperdagen kunnen worden gehonoreerd.
De VNC begrijpt de wens van deeltijders om voor een bepaalde periode meer te werken. Er is echter een uitvraag geweest om tijdelijk het deeltijdpercentage te verhogen. Deeltijders die meer willen werken, hebben de mogelijkheid gehad om dit bij het bedrijf aan te geven.


Een cao is er niet voor niets
transavia heeft ons ook gevraagd om onderlinge ruilingen die afwijken van de cao-regels toe te staan. Hoewel we deze vraag naar meer flexibiliteit door middel van ruilverzoeken begrijpen stemmen we er niet mee in. Want in onze laatste cao-overleg is door de sociale partners de regels voor het onderling ruilen van vluchten in de cao opgenomen. Er bestaan dus al regels voor en indien niet noodzakelijk wijken we niet van de cao af.
Met dit specifieke voorstel wordt een belangrijke regel uit de cao uitgeschakeld; de tijden waarop een weekend kan eindigen. Deze regel geldt voor iedereen en het is nu niet mogelijk om op individuele basis uitzonderingen toe te staan. Als dit echter een wens is van een groot deel van onze leden, kunnen we dit altijd als een cao voorstel op de agenda zetten. Het moet dan wel eerst voor iedereen duidelijk zijn wat de consequenties hiervan (kunnen) zijn. De VNC gaat daarom nu hiermee niet akkoord.

Kom met je ideeën naar de VNC
De VNC ziet vanuit het korps dat er voortdurend wensen zijn die men graag in de cao vastgelegd ziet. Dit varieert van het benoemde ruil-voorstel tot salarisverhoging. De VNC stimuleert collega’s om met suggesties te komen die wellicht een verbetering kunnen zijn. Deze ideeën bespreken we in de ledenvergaderingen en bundelen we uiteindelijk in een voorstellenbrief die richting het bedrijf gaat.

Sectiebestuur transavia

Services

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA