VNC ledenvergadering transavia.com

24 dec. 2014

Afgelopen maandag heeft de VNC een ledenvergadering gehouden. Op de agenda stond de Wet Werk en Zekerheid en het principe-akkoord pensioenregeling cabine 2015. Over beide onderwerpen konden leden hun stem uitbrengen. Wet Werk en Zekerheid De VNC heeft jullie regelmatig bericht over de

Afgelopen maandag heeft de VNC een ledenvergadering gehouden. Op de agenda stond de Wet Werk en Zekerheid en het principe-akkoord pensioenregeling cabine 2015. Over beide onderwerpen konden leden hun stem uitbrengen.Wet Werk en Zekerheid
De VNC heeft jullie regelmatig bericht over de nieuwe wet die een oneindige, continue reeks van tijdelijke contracten onmogelijk maakt. Het afgelopen jaar heeft de VNC samen met transavia.com geprobeerd een oplossing hiervoor te creëren. Uitgangspunt van de VNC is altijd geweest om meer zekerheid voor zoveel mogelijk cabin attendants te geven. Tevens heeft de VNC voorgesteld om ca's de mogelijkheid te geven om als ca te kunnen blijven vliegen. Hierbij zou het up or out principe wat het bedrijf hanteert, en waarbij je alleen als purser een vast contract krijgt aangeboden, komen te vervallen. Beide wensen van de VNC zijn uiteindelijk in dit principe-akkoord opgenomen.

De VNC heeft alle leden die als cabin attendant bij transavia.com vliegen een mail gestuurd waarbij het principe-akkoord nog eens duidelijk is uitgelegd. En ook tijdens de ledenvergadering van maandag is er uitgebreid stilgestaan bij de uitwerking en consequenties van dit principe-akkoord. Uiteindelijk is hierover gestemd en is het principe-akkoord Werk en Zekerheid met grote meerderheid aangenomen. Er zullen nu 50 fte aan vaste contracten komen voor ca's en 90 fte aan vaste contracten met een min/max constructie, waarbij een ca 0% werkt voor een periode van maximaal 6 aaneengesloten weken. De uitgifte van deze contracten zal gaan op basis van senioriteit.

Principe-akkoord pensioenregeling cabine 2015

Het tweede agendapunt waar een beslissing over genomen moest worden was de pensioenregeling voor het cabinepersoneel. De huidige premie is niet voldoende om de inhoud van de pensioenregeling te kunnen financieren. Het principe-akkoord kent drie verschillende varianten die een oplossing bieden om dit tekort te compenseren. Tijdens de ledenvergadering heeft Mike Pernot, de pensioendeskundige van de VNC, een uitgebreide presentatie gegeven waarin het probleem en de drie verschillende varianten uitvoerig zijn besproken. De meerderheid heeft uiteindelijk gestemd op de variant waarbij het pensioen op peil wordt gehouden (opbouw van 1,76% en een verhoging van de werknemerspremie naar 20,5%), en de pensioenleeftijd 65 blijft. De leden gaven aan dat ze het de taak van de werkgever vinden om te zorgen dat je op een gezonde manier, met een 100% tewerkstelling, je pensioen zou moeten kunnen halen. De leden missen echter bij transavia.com nog steeds een goed beleid die dit mogelijk maakt. Een verhoging van de pensioenrichtleeftijd naar 67 krijgt dan ook weinig bijval.

transavia.com en onze collega vakbond zijn hier echter geen voorstander van en kiezen juist wel voor een pensioenrichtleeftijd van 67. Een akkoord met het bedrijf heeft de VNC dan ook nog niet. We zullen jullie laten weten wanneer hier meer over bekend is. Hierbij treffen jullie het principe-akkoord Werk en Zekerheid Cabine aan. Het principe-akkoord pensioenregeling Cabine sturen wij jullie op een latere datum toe.

Mochten jullie vragen en/of opmerkingen hebben, neem dan contact met ons op via sectiebestuur.transavia.com@vnconline.nl

Sectiebestuur transavia.com

Services

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA