• home
  • Actueel
  • VNC Leden informatiesessie vandaag over -1 ca

VNC Leden informatiesessie vandaag over -1 ca

19 sep. 2016

In navolging op ons eerste bericht vandaag willen wij toevoegen dat er vanmiddag van 13.00 tot 16.00 uur een inloop informatiesessie op het VNC kantoor is. De deur staat open om bijgepraat te worden over wat er nu allemaal speelt rondom de voorgenomen maatregel van KLM. Tevens kun je aanmelden via het secretariaat (secretariaat@vnconline.nl) voor de infosessies op 22 en 23 september van 13.00 - 15.00 uur.

Voor de duidelijkheid: KLM wil deze eenzijdige productiviteitssverhogende maatregel invoeren. Het is niet de keuze van de cabinebonden! De VNC vindt het van belang dat te benadrukken en vindt het ook heel ernstig dat door de berichtgeving van KLM de diverse functiegroepen tegen elkaar worden uitgespeeld. Wij hopen dan ook dat jullie niet in de val van verdeel en heers trappen want dat is slechts in het voordeel van KLM. Hieronder vind je de uitleg van ons zodat jullie weten dat we er voor het hele korps zijn!

VNC wil geen -1 ca noch purser in de sterkte
De VNC is faliekant tegen -1 ca vliegen en zegt ook nee ook tegen de Purser in de sterkte. Zolang KLM 50 miljoen euro pensioengeld - dan hebben we het slechts over 2016 - van KLM en KLC cabinepersoneel in haar zak steekt zijn we nergens mee akkoord. Het geld dat komt uit premievrijval en het niet bijstorten is uitgesteld loon van alle cabineleden. De tientallen miljoenen euro's op jaarbasis (dat toe behoort aan het cabinekorps) staat in schril contrast met de 4,5 miljoen euro die het verlengen van de seizoenscontracten zou kosten. Op die manier zou het door KLM bewust gecreëerde tekort van 250 FTE en het daarmee niet rond kunnen breien van de winterproductie door KLM opgelost kunnen worden. Een uitvraag voor meerwerk kan ook nog bijdragen om de situatie op te lossen.

Gewoonterecht en instemmingsplicht
KLM publiceert overigens: "Om de overgang uitvoerbaar te houden, zullen we heel kritisch kijken naar de werkmethodiek. De komende weken wordt de nieuwe methodiek door de afdeling Product Management verder uitgewerkt. De Groepscommissie wordt hierbij betrokken."

KLM heeft dit echter eenzijdig besloten en de GC31 geen deelgenoot gemaakt van deze maatregel. De GC is er -evenals de VNC - om de arbeidsomstandigheden aan boord te bewaken en zal dat ook doen. Gezamenlijk gaan we uitzoeken of er instemmingsplicht nodig is van de GC omdat het naar onze mening gaat over veranderende arbeidsomstandigheden aan boord.

Zoals we al eerder meldden is er ook jurisprudentie dat als een arbeidsvoorwaarde of cao artikel jarenlang op de manier waarvoor het bedoeld is wordt toegepast dit als een (gewoonte)recht kan worden gezien. De variabele cabinebemanningssamenstelling (CBS) is louter bedoeld om te kunnen mee ademen met inzet van crew als de productie vanwege het achterblijven van passagiersaantallen dit toelaat. De vliegtuigen zitten echter vol en daarmee is dit niet alleen slecht voor de crew maar ook heel slecht voor de klant en daarmee de winstgevendheid van KLM.

Laat vooral ook KLM jouw mening weten
Wij krijgen veel reacties en uiteraard is de mening van onze achterban belangrijk. We willen jullie echter vragen om samen met ons de druk op KLM op te voeren en je ongenoegen vooral ook bij hen die dit beslissen kenbaar te maken. Mail KLM bijvoorbeeld via pieter.elbers@klm.com of miriam.kartman@klm.com of mail naar je UM. Het KLM management kan die beslissing terugdraaien en kiezen voor de hierboven genoemde opties.

KLM Sectiebestuur

Lees je onze berichten en ben je cabinecollega maar (nog) geen VNC lid? Doe echt mee met invloed op jouw baan, jouw arbeidsvoorwaarden en jouw toekomst. Hoe meer leden, hoe sterker we staan en dat is nodig, zeker in deze moeilijke tijden. Geef jezelf ondersteuning met steun aan de VNC. Word lid via dit aanmeldformulier of mail/bel voor meer info: secretariaat@vnconline.nl - 020 5020480.

Services

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA