• home
  • Actueel
  • VNC laat KLM weten zich niet langer gebonden te voelen aan commitment clausule

VNC laat KLM weten zich niet langer gebonden te voelen aan commitment clausule

21 apr. 2022
Het KLM sectiebestuur van de VNC heeft KLM vandaag per brief (link naar brief) op de hoogte gesteld van het feit dat zij zich niet langer gehouden voelt aan de commitment clausule die alle KLM vakbonden in 2020 onder grote druk hebben moeten tekenen. De formele brief volgt op de uitspraak van de International Labour Organization (ILO) waarin werd geoordeeld dat de Nederlandse Staat de vrijheid van onderhandelen van de vakbonden heeft geschonden door hen op geen enkele manier bij de onderhandelingen over de voorwaarden aan de staatssteun te betrekken. Een van de voorwaarden voor de staatssteun was de arbeidsvoorwaardelijke bijdrage van het KLM personeel.
  
In de commitment clausule staat dat de huidige eenzijdig opgelegde arbeidsvoorwaardelijke bijdrage van het KLM personeel voor de volledige looptijd (naar verwachting 5 jaar) van de staatssteun zal worden verlangd. Nu ligt er een duidelijke uitspraak van de ILO dat niet alleen de vakbonden bij de onderhandelingen betrokken hadden moeten worden, maar ook dat er alleen voor de duur van ‘exceptionele omstandigheden’ een arbeidsvoorwaardelijke bijdrage geëist kan worden die zoveel mogelijk beperkt dient te worden in hoogte en looptijd.
De VNC stelt nu dat de impact en duur van de arbeidsvoorwaardelijke bijdrage dient te worden wordt getoetst aan de situatie waarin het bedrijf zich op dit moment bevindt. Daaruit zal blijken of er nog steeds sprake is van exceptionele omstandigheden die rechtvaardigen dat er een bijdrage van het (cabine)personeel wordt gevraagd. Deze zienswijze en onze positie als vakvereniging met fundamenteel recht op collectief onderhandelen is door deze brief nu formeel aan KLM bevestigd.

Vakbonden buiten overleg gehouden
De ILO oordeelde onlangs dat de Staat de vakbonden had moeten raadplegen over de voorwaarden die zij heeft gesteld aan staatssteun – lees: de arbeidsvoorwaardelijke bijdrage van KLM personeel. Dat dat niet gebeurd is, is in strijd is met de internationale verdragen. De Staat heeft alleen overleg gevoerd met KLM en heeft de vakbonden consequent buiten het overleg gehouden (zie ook ons nieuwsbericht van 15 april).

In de brief aan KLM bevestigen wij onze positie als vakvereniging waarbij wij in alle vrijheid met de werkgever moeten kunnen onderhandelen en tot arbeidsvoorwaardelijke afspraken moeten kunnen komen, zoals we dat als VNC al ruim 75 jaar hebben gedaan.

Roberto Tunzi, Carolina Bouwer, Ingrid Brama, Ivo Kruse Koster, Chris van Elswijk & Marije Kroese
KLM sectiebestuur

Services

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA