VNC is cao afwijkingen transavia zat

16 jan. 2017
Afgelopen vrijdag is er cao-overleg met transavia geweest. Het transavia sectiebestuur heeft laten weten het zat te zijn dat het bedrijf blijft afwijken van de cao.
 
In oktober 2016 heeft de VNC al bij transavia aangekaart het niet eens te zijn met het regelmatig afwijken van de cao maar afgelopen december is dat regelmatig opnieuw gebeurd. Sommige collega's zijn zelfs per sms benaderd om op individueel niveau van de cao af te wijken.

De VNC heeft er genoeg van dat transavia dit toestaat. Het bedrijf vindt trouwens zelf ook dat het niet kan. De VNC zal samen met transavia een inventarisatie maken van situaties waarin de cao niet goed wordt toegepast. transavia heeft intern al naar diverse afdelingen gecommuniceerd dat de cao en WRR-regels moeten worden toegepast en nageleefd. De VNC vindt dat verbeteringen snel zichtbaar moeten zijn, omdat we anders andere stappen moeten ondernemen.

Laat het ons weten als bij jou ook afwijkingen van de cao plaatsvinden!

VE's en snipperdagen moet je kunnen opnemen
Tijdens de diverse ledeninfosessies hebben jullie aandacht gevraagd voor het feit dat het nauwelijks mogelijk is om een VE- of snipperdag op te nemen. De VNC heeft deze vraag bij transavia neergelegd. Het is heel belangrijk dat het cabinepersoneel vrije dagen kan opnemen. Het hele jaar 2016 was in dit opzicht problematisch.

transavia verwacht dat de planning begin februari weer robuuster is en dat er meer verzoeken kunnen worden goedgekeurd. In de werkgroep vakantieplanning zijn we ook aan het onderzoeken op welke manier er meer aanvragen kunnen worden gehonoreerd.

De VNC vindt de antwoorden van transavia mager; er is nog geen concreet zicht op verbeteringen. De positie van een vakbond is in dit opzicht een lastige: de wetgever heeft bepaald dat de werkgever vakantie mag toewijzen en dus ook kan afwijzen. De VNC heeft gezegd dat transavia qua personeel ruimer in het jasje moet gaan zitten, zodat het bedrijf een grotere buffer heeft om met onregelmatigheden in de productie om te gaan. Het opnemen van VE's en snipperdagen zou daardoor makkelijker kunnen gaan, waardoor het ziekteverzuim kan dalen.

Structurele loonsverhoging
In december 2016 heeft het sectiebestuur ledeninfosessies gehouden in Amsterdam, Rotterdam en Eindhoven. Doel van deze sessies was om jullie bij te praten over de stand van zaken met betrekking tot de verschillende werkgroepen, en een update te geven over het gelopen cao-traject. De feedback die het sectiebestuur heeft ontvangen bevestigt de koers die we momenteel varen: het is tijd voor een structurele loonsverhoging!

Mocht je vragen en/of opmerkingen hebben, schroom niet om contact met ons op te nemen via sectiebestuur.transavia@vnconline.nl

Sectiebestuur transavia

Lees je onze berichten en ben je cabinecollega maar (nog) geen VNC lid? Doe echt mee met invloed op jouw baan, jouw arbeidsvoorwaarden, jouw toekomst en jouw pensioen! Hoe meer leden, hoe sterker we staan en dat is nodig, zeker in deze moeilijke tijden. Geef jezelf ondersteuning met steun aan de VNC. Wil je lid worden? Mail/bel voor meer info: secretariaat@vnconline.nl - 020 5020480

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA