• home
  • Actueel
  • VNC infosessies voor jaarcontractanten en wachtlijstkandidaten druk bezocht

VNC infosessies voor jaarcontractanten en wachtlijstkandidaten druk bezocht

10 dec. 2021
Er zijn drie groepen collega’s die in hoge mate hebben bijgedragen aan de afwending van de ontslagdreiging bij het korps cabinepersoneel: de collega’s die gebruik hebben gemaakt van de VVR-regeling, de gedetacheerde collega’s bij KLC en Transavia en de groep jaarcontractanten en wachtlijst kandidaten. De recente ontwikkelingen met betrekking tot krapte in de planning en aangekondigde vacatures bij het korps cabinepersoneel KLM en KLC zijn voor die laatste twee groepen natuurlijk erg interessant.

De VNC heeft met een groot aantal van deze mensen contact gehouden en stuurde met enige regelmaat een update van de stand van zaken. Nu zij nadrukkelijk weer in beeld komen voor mogelijke terugkeer aan boord heeft de VNC online informatiesessies voor hen georganiseerd. En daar bleek enorm veel animo voor te zijn!
Voor volgende week staan er speciaal voor de gedetacheerde collega’s twee infosessie gepland, om informatie te delen en vragen te beantwoorden.

Ruim 200 enthousiaste mensen hadden zich opgegeven voor de verschillende sessies. Het gaat hierbij om voormalige collega’s wiens jaarcontract bij KLM vanwege de corona crisis niet is verlengd én de mensen die net waren aangenomen, op de wachtlijst stonden om op basiscursus te gaan, maar te horen kregen dat dat helaas niet door kon gaan. De VNC wilde deze groepen niet uit het oog verliezen, zij werden indien gewenst op regelmatige basis per e-mail door ons geïnformeerd over de stand van zaken.

Afspraken over terugkeer
Achter de schermen is de VNC zich blijven inzetten voor deze groepen. In het Sociaal Plan zijn afspraken opgenomen over de volgorde van terugkeer van de jaarcontractanten. De bonden nog aanvullende afspraken met KLM kunnen maken. Zo is onder meer afgesproken dat de wachtlijstkandidaten niet opnieuw een volledige selectieprocedure hoeven te doorlopen, maar volstaan kan worden met een zogenaamd ‘klikgesprek’ met KLM. Dit is een kort hernieuwd kennismakingsgesprek om de stand van zaken door te nemen. De voormalig jaarcontractanten hoeven niet opnieuw de volledige basiscursus te doorlopen maar krijgen een verkorte versie. De mensen die op de wachtlijst stonden voor een basiscursus moeten deze uiteraard wel volledig doorlopen. KLM is inmiddels begonnen met beide groepen actief te benaderen voor terugkeer.

Veel vragen
Er bleken veel vragen te leven en die werden veelvuldig gesteld en beantwoord tijdens de infosessies. Er was bijvoorbeeld onduidelijkheid over het aantal keer dat KLM een contract voor bepaalde tijd (CBT) mag aanbieden aan werknemers. In 2019 is dit geschil tussen KLM en de cabinebonden onderwerp van gesprek geweest met de start van een arbitragetraject als uitkomst. KLM wilde daarbij de wet volgen, waarin staat dat een CBT drie keer mag worden aangeboden. De VNC ging daar absoluut niet mee akkoord: één keer een CBT, daarna een vast contact was onze insteek. Dat kwam er uiteindelijk in de vorm van een maximum van twee keer een CBT, daarna een contract voor onbepaalde tijd. Daarmee heeft de VNC de wettelijke drie keer in elk geval weten te voorkomen.
Ook deeltijd bleek een hot topic: dit mag zoals gebruikelijk na 26 weken in dienst worden aangevraagd maar zal op basis van ruimte in de productie worden toegekend.

Infosessie voor gedetacheerde collega’s
Wat goed nieuws is voor de één kan bij de ander voor onbegrip zorgen. Vanuit de groep gedetacheerden bij KLC ontvangen wij signalen dat bij sommigen verwarring en onbegrip leeft over de terugkeervolgorde en hun eigen positie in dit verhaal. Om hun vragen en zorgen te beantwoorden zullen de eerstvolgende infosessies van de VNC speciaal voor deze groep worden georganiseerd.  

De sessies zullen plaatsvinden op:

-
maandag 13 december 11.00 uur
-
donderdag 16 december 11.00 uur

Gedetacheerde collega’s kunnen zich opgeven via deze link.

Voor overige vragen is de VNC natuurlijk ook altijd bereikbaar via secretariaat@vnconline.nl

KLM sectiebestuur -  Ivo Kruse Koster, Marije Kroese, Carolina Bouwer, Ingrid Brama, Roberto Tunzi,
Chris van Elswijk

Services

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA