• home
  • Actueel
  • VNC in patstelling met KLC over salariëring Cabin Supervisor

VNC in patstelling met KLC over salariëring Cabin Supervisor

29 apr. 2022
Vandaag is wederom overleg gevoerd omtrent de salariëring van de functie van Cabin Supervisor. Het was aan KLC om te reageren op het voorstel van de VNC. Het antwoord van KLC was duidelijk: zij gaan niet akkoord met een structurele loonsverhoging. In plaats daarvan stellen zij een tijdelijke toeslag voor.

Verschillende uitgangspunten
Het standpunt van de VNC is helder: er dient een structurele salarisverhoging te komen die recht doet aan de te verrichten structurele werkzaamheden. KLC stelt zich op het standpunt dat de huidige problematiek (lees werkdruk) tijdelijk is en een tijdelijke toeslag bovenop het salaris daarom passend is. Daarmee neemt het overleg een heel andere wending, omdat KLC niet eerder van mening was dat een aanpassing van het salaris tijdelijk zou moeten zijn. De vorm waarin KLC dit nu voorstelt komt ons voor als achteruit onderhandelen.

Tegenvoorstel KLC
In de afgelopen periode hebben wij veelvuldig met leden gesproken over ons in te nemen standpunt. Op basis daarvan heeft de VNC een concreet voorstel gedaan waarin een structurele salarisverhoging centraal stond.
Het voorstel dat KLC vandaag heeft gedaan staat hier haaks op. Zo is de tijdelijke toeslag niet pensioengevend, telt niet mee in de berekening van vakantiegeld, eindejaarsuitkering of winstdelingsregeling, zal niet worden verhoogd met toekomstige collectieve salarisverhogingen en is geen onderdeel van het sociale verzekeringsloon (SV-loon). Ook heeft de toeslag geen invloed op de jaarlijkse salaristredeverhoging. Doordat de toeslag geen onderdeel is van je structurele salaris, neem je de toeslag ook niet mee bij doorstroom naar KLM.

In dit voorstel komt dus niks terug over een structurele salarisverhoging. Iets waarvan de VNC heel nadrukkelijk heeft gezegd dat de leden dit van groot belang vinden. KLC lijkt daar geen waarde aan te hechten.

Vervolgstappen
Zoals gezegd hebben beide partijen nu uiteenlopende standpunten en ziet het er op dit moment uit alsof we er niet uit komen. De VNC gaat zich nu beraden op passende vervolgstappen en zal KLC hiervan op de hoogte stellen.

KLC Sectiebestuur

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA