• home
  • Actueel
  • VNC in Den Haag: vliegveiligheid is mensenwerk!

VNC in Den Haag: vliegveiligheid is mensenwerk!

26 sep. 2018
De VNC heeft recent met minister van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) gesproken over vliegveiligheid. Onze kernboodschap is dat vooral belangrijke zaken als fatigue risk management, meldingsbereidheid, opleiding en certificering goed geborgd moeten zijn omdat vliegveiligheid vooral mensenwerk is.  

Aanleiding van deze bijeenkomst met de minister, de VNC en andere werkgeversvertegenwoordigers is een onderzoeksrapport naar veiligheidsrisico’s geweest.

VNC inbreng vanuit de praktijk
In een overleg met de Tweede Kamer had de minister aangegeven graag met mensen van de werkvloer over dit onderwerp te willen praten. De VNC is de vereniging voor én door cabinepersoneel en heeft dus bij uitstek ervaring direct vanuit de praktijk.

De ‘human factor’
Voorzitter Annette Groeneveld en Public Affairs vertegenwoordiger Kees Porskamp hebben in dit gesprek benadrukt dat de ‘human factor’ in vliegveiligheid de cruciale schakel is. Deze schakel dient gewaarborgd te zijn onder andere door het goed regelen van opleiding en certificering, meldingsbereidheid en fatigue risk management, niet alleen bij Nederlandse en Europese maatschappijen, maar ook bij de wet leases die worden aangegaan met maatschappijen uit landen buiten de EU.

Risico-inventarisatie
Er is eveneens stilgestaan bij Vliegveiligheid in relatie tot ARBO-wetgeving. Denk aan het werken aan boord van vliegtuigen in een veilige en voldoende geëquipeerde werkomgeving, ook in het geval van bijvoorbeeld unruly behaviour. Het zou dan ook goed zijn om een risico-inventarisatie te houden over de werkomstandigheden van cabinepersoneel in relatie tot vliegveiligheid.

De minister erkende het belang van de door ons ingebrachte onderwerpen en er zijn vervolgafspraken gemaakt om daaraan concreet invulling te gaan geven. Wordt dus vervolgd en uiteraard houden we je hiervan op de hoogte.  

VNC bestuur

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA