• home
  • Actueel
  • VNC in de Tweede Kamer; Vliegveiligheid is mensenwerk!

VNC in de Tweede Kamer; Vliegveiligheid is mensenwerk!

29 nov. 2018
Afgelopen woensdag was de VNC uitgenodigd in de Tweede Kamer om met Kamerleden in gesprek te gaan over vliegveiligheid in relatie met arbeidsomstandigheden. Namens de VNC voerde onze voorzitter Annette Groeneveld het woord. Daarna kregen Kamerleden van verschillende partijen gelegenheid tot het stellen van vragen.

De onderwerpen die ter sprake kwamen liepen uiteen maar raakten allemaal het thema van dit zogenaamde ‘rondetafelgesprek’: vliegveiligheid moet te allen tijde prioriteit hebben in de luchtvaart!
De ‘human factor’ in vliegveiligheid is een cruciale schakel. Deze schakel dient geborgd te worden d.m.v. opleiding en certificering, meldingsbereidheid, fatigue risk management en vliegveiligheid in relatie tot ARBO-wetgeving (klik hier voor onze position paper).

Opleiding en certificering
Er zijn maatschappijen die stagiaires als volwaardig lid in de cabinebemanning hebben opgenomen. We zien een toename van unruly behaviour incidenten met name bij low-cost maatschappijen. De mate waarin cabinepersoneel bij deze low-cost maatschappijen wordt opgeleid om deze situaties het hoofd te bieden en te de-escaleren is hier mogelijk debet aan. Voor een stagiaire is dat per definitie onvoldoende. Door certificering wordt voorkomen dat stagiaires als volwaardig cabinebemanningslid te werk worden gesteld.

Meldingsbereidheid en sociale onzekerheid
Just Culture is niet bij iedere luchtvaartmaatschappij het adagium. Er zijn tal van maatschappijen waar een ‘naming and shaming’ cultuur het uitgangspunt is. Wanneer je voor een dergelijke maatschappij werkt en je niet zeker bent of je contract wel of niet verlengd wordt, kan dit leiden tot minder meldingsbereidheid van onveilige situaties.

Fatigue Risk Management
Wanneer je na een nacht of nachten slecht slapen op een buitenstation besluit af te stappen en dit leidt tot het verdwijnen van je 28 daagse indeling met alle gevolgen van dien voor je privéleven, kan dat een overweging zijn om toch die volgende vlucht(en) er maar achteraan te doen. Bij cockpitpersoneel gelden andere procedures. Momenteel zijn 80% van de fatigue meldingen afkomstig van cockpit personeel en 20% van cabinepersoneel.

Vliegveiligheid in relatie tot ARBO-wetgeving
Steeds meer stoelen in een vliegtuig betekent steeds smallere gangpaden en meer mensen. Dit zorgt voor minder werkruimte en veel kleinere galley’s wat weer leidt tot een verzwaring van de werkomstandigheden. De VNC heeft gepleit voor regelgeving over minimum standaarden voor stoelafstanden. Daarnaast moet er opnieuw bepaald worden wat nog aanvaardbaar is als minimale crew. Op intercontinentale vluchten dient er een adequate horizontale rustgelegenheid zijn.

Dit zijn slechts enkele voorbeelden van de vele zaken die we besproken hebben. De VNC weet Den Haag te vinden en Den Haag weet inmiddels ook de VNC te vinden als gesprekspartner. Dit wordt vervolgd en wij blijven jullie hierover informeren.

VNC bestuur


Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA