VNC haalt KLC variant van tafel

4 jul. 2014

Op donderdag 3 juli is de Ledenraad onder protest akkoord gegaan met het loongebouw. VNC heeft nog geprobeerd de door KLM voorgestelde verregaande nivellering in het loongebouw voor toekomstige collega's te repareren, dat is helaas niet gelukt. Door het akkoord is de KLC variant wat VNC
Op donderdag 3 juli is de Ledenraad onder protest akkoord gegaan met het loongebouw. VNC heeft nog geprobeerd de door KLM voorgestelde verregaande nivellering in het loongebouw voor toekomstige collega's te repareren, dat is helaas niet gelukt. Door het akkoord is de KLC variant wat VNC betreft van tafel en gaat VNC verder onderhandelen om de schade in de door KLM voorgestelde 'bijkomende afspraken buiten de cao om' te beperken.

Op vrijdag 27 juni heeft KLM laten weten dat er geen reparatie mogelijk was voor het toekomstige salaris voor de nieuwe collega's. FNV en UNC hadden al veel eerder laten weten akkoord te zijn.

De vraag die voorlag tijdens de Ledenraadsvergadering van 3 juli was kan VNC akkoord gaan met de bezuiniging op het loongebouw voor nieuw personeel. Een nee zou betekenen dat KLM de Europaproductie zou kunnen overhevelen naar KLC. Het sectiebestuur heeft de Ledenraad gevraagd toch in te stemmen met het Loongebouw, om in het vervolgtraject invloed te kunnen houden op de door KLM buiten de cao ingebrachte zaken, zaken die KLM ook buiten de cabinebonden om kan afspreken.
Eén van de zaken die KLM graag wil invoeren is een besparing op de schema's. Een gevolg hiervan kan zijn dat rusten op bestemmingen waarop de PAC vaak ruimere schema's uitonderhandelt korter worden. Je kunt dan denken aan bestemmingen als PVG, SFO, LAX, KUL, TPE, SIN, CUR, PTY etcetera. Een zeer kwalijke zaak lijkt ons.VNC heeft met KLM afgesproken mee te zullen gaan in een nieuw Loongebouw, omdat bezuinigingen op de WRR geen optie zijn. KLM wil bezuinigen op de kosten van schema's door onder andere de rust voor de vlucht korter te maken. Het mag niet zo zijn dat KLM via deze achterdeur alsnog op de WRR kan bezuinigen. Nee op de WRR is ook nee op nivellering van de schema's. De ingebrachte zaken buiten de cao om moeten in het vervolgtraject nog worden besproken.

Uiteindelijk is de Ledenraad onder protest akkoord gegaan met het Loongebouw, omdat zij geen voorstander is van de zogenaamde KLC-variant. De Ledenraad ziet ook de dringende noodzaak in om VNC tijdens de vervolgafspraken aan tafel te hebben. Hierdoor kan het sectiebestuur verder met KLM onderhandelen over de bijkomende afspraken in dit lastige en langdurige proces.  

Na de impasse zit VNC weer aan tafel om de arbeidsvoorwaarden van het huidige en het toekomstige korps veilig te stellen.

KLM sectiebestuur

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA