• home
  • Actueel
  • VNC en transavia bereiken principe akkoord voor oproepkrachten

VNC en transavia bereiken principe akkoord voor oproepkrachten

11 apr. 2019
Afgelopen dinsdag, 9 april 2019, hebben VNC en transavia een principe akkoord bereikt voor de oproepkrachten bij transavia.

Er is voor de groep oproepkrachten een aparte cao met afspraken. Afgelopen dinsdag hebben wij een verbeterde afspraak kunnen maken voor verschillende zaken.

Looptijd
De cao voor oproepkrachten kent een looptijd van 1 januari 2017 t/m 31 maart 2020.

Inkomen
Het bruto uurloon voor oproepkrachten wordt steeds automatisch aangepast conform de afspraken die de cao-sluitende partijen bij de cao Transavia Cabinepersoneel over kostencompenserende loonsverhoging maken. Per 1 april 2019 is dat 2% en per 1 januari 2020 is dat 1%.

Winstdelingsregeling
De verbeterde winstdelingsregeling met een maximale uitkering van 12% zal ook voor de oproepkrachten gelden met ingang van 1 januari 2018.

Jubileumregeling
De jubilaris kan per 1 mei 2019 mee doen aan het diner én ontvangt de loyaliteitsbonus.

Opkomstenvergoeding
De opkomstenvergoeding is per 1 mei 2019 ook verhoogd. De opkomstvergoeding bedraagt €7,86 netto, aangevuld met een bruto vergoeding die gelijk is aan een 0,8 * het uurloon.

Procesafspraken
Belangrijk onderdeel van het akkoord zijn de twee werkgroep-afspraken om het huidige oproepkrachtenconstruct te bekijken. Dit vanwege nieuwe wetgeving per 1 januari 2020 en de constatering dat oproepkrachten die arbeidsongeschikt raken geen aanspraak kunnen maken op een ziektewetuitkering. Deze werkgroepen moeten voor 31 december 2019 met een advies komen.
 
In de tussentijd zal transavia, indien een oproepkracht volledig arbeidsongeschikt wordt, onder voorwaarden een tegemoetkoming betalen op basis van het gemiddeld aantal werkzame uren gedurende de 6 maanden direct voorafgaand aan de arbeidsongeschiktheid.

Stemmen:  
Oproepkrachten die VNC lid zijn kunnen hun stem digitaal uitbrengen in de periode donderdag 2 mei 11.00 uur t/m donderdag 9 mei 11.00 uur.
Aansluitend zal er een ledenvergadering plaatsvinden op donderdag 9 mei om 14.00 uur om de uitslag bekend te maken. Deze zal daarna ook gepubliceerd worden.

Voorafgaand aan de stemming zal de VNC infosessies organiseren op:
donderdag 25 april 10.30 – 12.00 uur
dinsdag 30 april 14.00 – 15.30 uur

Deze infosessies zijn op het VNC kantoor te Schiphol Oost (Stationsplein 406) en je kunt je hiervoor per mail opgeven via secretariaat@vnconline.nl

Sectiebestuur transavia

Services

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA