VNC en KLM Cabineoverleg september

28 sep. 2018
Afspraken over indelingen; vervolg MTO; beperkte groei SPL; de planningsstand en de cao update waren de belangrijkste onderwerpen in het arbeidsvoorwaardelijk Cabineoverleg tussen de VNC en KLM.

In dit verslag lees je de hoofdpunten met toelichting.

Planningsstand
De planning voor het eerste kwartaal 2019 wordt momenteel intern KLM opgemaakt. We krijgen in het Cabineoverleg van oktober inzicht in de te verwachte doorstroom en promoties voor de eerste maanden van het komend jaar. De huidige planning toont geen bijzonderheden anders dan dat voor het laatste kwartaal 2018 er collega’s (78 FTE:Full Time Equivalent) minderwerk hebben aangevraagd en gekregen. Daarnaast is er ruimte om tellerstanden verder af te bouwen. Het plussen (extra werken) door collega’s is flink gedaald naar maandelijks rond de 200 personen.

Verder is de planningsstand die tot het eind van dit jaar loopt gelijk gebleven, dus voor een toelichting verwijzen we naar het vorige cabineverslag.
De typewisselingen en daarmee gepaarde wijzigingen voor crew hebben overigens geen verband met de planning. Deze zijn te wijten aan technische klachten, schade en onderhoud in de vlootuitvoering die langer duren dan gepland. Er wordt ondertussen hard gewerkt door onze grondcollega’s om de vloot op volle sterkte te brengen.

Beperkte capaciteit Schiphol
In de media is veel aandacht voor de beperkte groeicapaciteit van Schiphol en de insteek van de nieuwe CEO Benschop. Omdat de VNC borging van de Nederlandse werkgelegenheid (onder wie cabinepersoneel) belangrijk vindt, willen we graag dat de parlementariërs in Den Haag wakker blijven! Ofwel dat de politiek voorkomt dat er scheefgroei plaatsvindt middels het binnenhalen van buitenlandse/ lowcost maatschappijen ten koste van de groei van traditionele Nederlandse luchtvaartmaatschappijen. Ook KLM heeft dit goed op het netvlies en pleit in de Haagse lobby voor selectieve groei.

Perikelen in de top
Een ander hot item in het medialand is de recent aangetreden topman van Air France-KLM Ben Smith. Hij wordt tot december dit jaar ook eindverantwoordelijk voor dochterbedrijf Air France en zou eveneens commissaris willen worden bij KLM. KLM CEO Elbers wordt mogelijk de tweede man bij Air France-KLM, achter Smith. Verder zou transavia door het verliezen van het meerderheidsbelang niet langer de baas bij haar dochter Transavia Frankrijk zijn. Wij vroegen KLM naar aanleiding van alle geruchten naar de feitelijke stand van zaken. Hierop zei onze overlegpartner dat als we het bij KLM maar goed doen we de meeste invloed kunnen behouden, meer kon men ons niet vertellen…

Vervolg aan MTO
De uitslag van het medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) van 2017 is natuurlijk al lang gedeeld maar wij willen actiepunten van KLM op vooral de bedroevend slechte uitslagen. Denk aan het enorm weggezakte vertrouwen in het hoger management en hun besluiten en in de bijbehorende communicatie. KLM zegt het vertrouwen te willen herstellen door onder andere vooraf meer om input te gaan vragen bij de werknemersvertegenwoordigers (GC en OR) en het korps over eventuele veranderingen, strategieën en de communicatie hierover. Ook wil zij vaker in overleg treden met het personeel bij het opzetten van ondersteunende zaken voor hun loopbaan. Onlangs is er bijvoorbeeld op het BMC rechtstreeks inbreng gevraagd aan crew over te volgen skills. Via hun nieuwskanalen zal KLM haar personeel informeren en invulling geven aan deze nieuwe insteek. Uiteraard volgen wij de ontwikkelingen met belangstelling en een scherp oog!  

Afspraken over indelingen
Voor de 28-daagse indeling is een tekst gepubliceerd maar die wordt nog gefinetuned om de afspraken hieromtrent vooral goed en helder vast te leggen. Zo moet er onder meer duidelijk worden gesteld dat een screenshot of print van je indeling als bewijs geldt om met P&A in overleg te gaan over onverklaarbare roosterwijzigingen die binnen de vier opeenvolgende weken vallen. Met de publicatie van de tekst omtrent de 28-daagse indeling is overigens de afspraak om te kijken naar de 4 wekelijkse indeling nog niet afgevinkt. Dat actiepunt blijft staan tot het technisch wel haalbaar is.

Sales aan boord
Eerder meldde de VNC al dat KLM van plan is om de sales aan boord af te schaffen, onder meer vanwege een dalende omzet. Het voorgenomen besluit moet nog als adviesaanvraag langs de medezeggenschap en dan weten we meer. De VNC heeft duidelijk gesteld dat afschaffing de cao raakt, denk aan het wegvallen inkomsten via crew commissie. KLM is zich er van bewust dat het onderwerp ‘commissie sales aan boord’ een cao-issue is en zal het tijdig bespreken in het overleg.

KLM bijna 99 op naar de 100 jaar
Begin oktober bestaat KLM 99 jaar, de tijd gaat snel en daarom vroegen wij aan KLM hoe het met het optuigen van de feestelijkheden staat voor het 100 jarig bestaan. Er wordt een team gesmeed dat zich gaat buigen over een feestelijk programma maar meer nieuws is er vanuit het bedrijf nog niet te melden.

Werk in uitvoering cao-zaken
Na het Cabineoverleg worden voorlopig standaard cabine cao verder uitgewerkt.

Gerealiseerd:
• de eerst stap salarisverhoging;
• de vermeerdering van Superjokerdagen;
• de compensatie bij vertraging op buitenstation;
• de compensatie bij aanvraag USA visum;
• de uitkering Winstdeelregeling (WDR) restant 2016;
• de volledige WDR 2017; voor de toekomst wordt er voor collega’s met een WIA of andere UWV uitkering gekeken of gespreide betaling mogelijk zou zijn zodat zij minder of niet gekort worden op hun aanvullende uitkering.
• (tijdelijke en permanente) deeltijdregelingen voor pensioen;
• het openstellen van de VVR voor 2018, voor 2019 komen er 3 uitstroommomenten waarvan de 1 uitvraag in januari aanstaande plaatsvindt;
• het nieuwe ICA service/product per op de eerste bestemmingen; per winterdienst op alle bestemmingen;
• verruimde nieuwe definitie Oud en Nieuw: de afmeldtijd geldig als gewerkt is verruimd tot 1 januari ‘s avonds (23.59 uur) LT Amsterdam. (In de oude cao was dit 1 januari in de middag (15.00 uur LT);
• verantwoordelijkheid rust aan boord meer expliciet bij kader, de nieuwe cao geeft recht op rust beschikbaar tussen de hoofdverstrekkingen verdeeld over 2 shifts;
• vanaf de winterdienst geldt het tweede deel van de rustafspraken: een minimale rustduur voor vluchten vanaf 8 uur bloktijd. De pauze in de cabine-cao wordt hiermee vervangen door feitelijke cao-rust. Meer informatie ontvang je via FSSM bulletins;
• de aanpassingen van de BIPS/omlopen nav +1 CA op de 737-700 zijn al gepubliceerd voor de winterdienst;
• in november komt er informatieverstrekking over het investeringsprogramma.

Verder is er voor eind november meer nieuws te verwachten over:
• de Loopbaanscan die momenteel wordt geformaliseerd;
• het onderzoek naar de mogelijkheid van invoering flexibel reisverlof;
• de vereenvoudiging van tellers met het streven om te komen tot 3 tellers: een JV (Jaarlijks Verlof)-, werknemer- (CA) en werkgever (KLM) –teller.

Lopende zaken zijn:
• het onderzoek naar de mogelijkheden of en hoe eenbanders WBC-skills kunnen volgen.

KLM Sectiebestuur


Lees je als cabine-collega mee maar ben je (nog) geen VNC lid? Geef jezelf ondersteuning met steun aan de VNC. Word lid via dit aanmeldformulier of mail/bel voor meer info: secretariaat@vnconline.nl - 020 5020480. Zo doe je echt mee met invloed op jouw baan, jouw arbeidsvoorwaarden en jouw toekomst. Hoe meer leden, hoe sterker we staan in de vertegenwoordiging van de belangen van het cabinepersoneel.Services

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA