VNC en KLM cabineoverleg mei

30 mei 2019
In dit cabineoverleg kwamen recente onderwerpen uit de cao aan bod. Denk aan de nieuwe tellerdagen en het Flexibel Reisverlof waar crew al flink gebruik van maakt en een volgende groep collega’s die de Vrijwillige Vertrek Regeling (VVR) krijgt toegekend. Verder ging het over de planningsstand met extra promotiecursussen.

In dit verslag lees je de hoofdpunten met toelichting.

Al 5000 tellerdagen ingedeeld
Afgelopen april werden de nieuwe tellers en vrijwillig flexibel reisverlof ingevoerd om meer zeggenschap over je rooster te kunnen creëren. Er wordt door crew al flink van deze mogelijkheden gebruik gemaakt: er zijn rond de 5000 tellerdagen ingedeeld en er is 500 keer flexibel reisverlof toegepast. In oktober volgt een volledige evaluatie en in de tussentijd wordt de mogelijkheid onderzocht van het aanvragen van OD en van RT blokken in week 16 en het inbrengen van een counter history report.

Tijdelijk minderwerk en non-activiteit toegekend
De 140 ca’s (100 eenbanders en 40 tweebanders) die hadden aangegeven gebruik te willen maken van tijdelijk minderwerk hebben dit allemaal toegewezen gekregen. Overigens wordt JVZ maximaal proactief ingepland maar niettemin is het tijdelijk minderwerk toegekend van 1 juli tot en met 31 december, hierin vallen dus ook de gewilde zomervakanties. Daarnaast zijn voor juli en augustus alle non-activiteitsaanvragen toegewezen.

VVR 2019
De mogelijkheid om gebruik te maken van de Vrijwillige Vertrek Regeling (VVR) is voor 2019 nogmaals opengezet (en sluit morgen op 31 mei). Voor de tweede openstelling hebben nu 38 collega’s zich aangemeld, als zij aan alle voorwaarden voldoen zal KLM hen op korte termijn de VVR toekennen. De datum van uitstroom is 1 november 2019 en in totaal zullen momenteel zo’n 140 FTE in 2019 van de VVR gebruik gaan maken.

Extra P en SP promotiecursus
In de planning zijn twee extra cursussen geaccordeerd: een voor promotie van ca naar purser en een voor promotie van purser naar senior purser. Verder zijn er rondom het toekennen van VGB’s (Verklaring van Geen Bezwaar) voor nieuwe Koreaanse collega’s helaas problemen. Omdat de in september geplande trainingscapaciteit door hen daardoor niet kan worden benut, zullen Nederlandse ca’s deze productie voorlopig overnemen. In de planning van januari tot eind augustus staat de teller voor nieuwe reguliere instroom op 336; instroom ACC op 13; de doorstroom van een- naar tweebander op 240; promotie naar P op 96 en naar SP op 36.

Tot slot: van een aantal leden hebben we ideeën ontvangen voor het mogelijk uitbreiden van gemiddelde deeltijdpercentages. We zullen die input inventariseren en komen er bij KLM op terug.
 
Sectiebestuur KLM

Services

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA