VNC en KLM Cabineoverleg augustus

31 aug. 2018
Verhoging promotiekansen in de planning; irritatie over IPB aanpassingen; terugdringen ziekteverzuim; afschaffing sales aan boord en de cao update. Dat zijn de meest in het oog springende onderwerpen van het maandelijks arbeidsvoorwaardelijk cabineoverleg tussen de VNC en KLM.

In dit verslag lees je de hoofdpunten met toelichting.

Promotiekansen voor een- en tweebanders
Er is een vernieuwde planningsstand, deze loopt tot het eind van dit jaar (31-12-2018). Meest opvallend is de verhoging van promotiekansen voor een- en tweebanders naar Purser. Eerder stonden er voor dit jaar in totaal 84 promotie plekken voor P gepland en dit is nu toegenomen met maar liefst 59 tot 142 P promotieplaatsen.

Promotiekansen voor Pursers
Het aantal promotieplekken voor P naar Senior Purser stijgt eveneens: eerder stonden daar voor 2018 in totaal 48 promotie plekken voor SP gepland en dit is nu toegenomen met 48 tot 96 SP promotieplaatsen. De verhoging leidt in de praktijk tot ongeveer 4 extra P klassen en 2 extra SP klassen.

In- en doorstroom
Daarnaast is er een extra klas voor doorstroom van KLC’ collega’s naar KLM omdat deze van 48 naar 66 doorstroom plaatsen is gestegen. De doorstroom in 2018 van 295 eenbanders naar tweebander blijft ongewijzigd net als de externe instroom van 210 nieuwe collega’s en de 111 van Asian cabin crew.

Verwachte groei in 2019
Verder verwacht KLM voor volgend jaar ook promotietrainingen en daarom zijn er regelmatig uitvragen voor ABC en DEF modules. De verwachte groei loopt echter wel tegen beperkingen aan door de drukte op Schiphol en het daarmee samenhangende toekennen van slots. KLM wil eigenlijk meer groeien dan nu mogelijk lijkt door capaciteitsproblemen op de luchthaven Schiphol.  

Irritaties over IPB aanpassingen
We hebben KLM zeer duidelijk te kennen gegeven dat we de gepubliceerde aanpassingen in de IPB regeling onzinnig en onbegrijpelijk vinden! Met name de stoeltoewijzing van achter naar voren, het niet meer mogen voorstellen aan collega’s aan boord en het stellen van sancties op zogenaamde overtredingen hierop… KLM sputterde in eerste instantie dat het slechts om tekstwijzigingen ging en dat de aanpassingen ‘in lijn zijn met de geldende praktijk’. Omdat alle VNC bestuurders cabinecollega’s zijn en dus de praktijk kennen, zorgde deze stellingname voor een fikse discussie. Kort samengevat staat de VNC op het punt dat de aangescherpte IPB regels onnodig bemoeilijkt worden. Met als kanttekening dat we ons afvragen hoe eerlijk het is (IPB’ers met een goed nummer zitten achterin in de M-class en minder goede nummers als het meezit in economy comfort of C- class) en hoe veilig het is (om FS reden is het juist goed dat IPB’ende crew zich voorstelt zodat zij bij eventuele calamiteiten/evacuaties kunnen ondersteunen). Bovendien staat het haaks op het door KLM zo gepromote kompas waarin de werkgever stelt dat zich gewaardeerd en erkend en herkend voelen hoog in het vaandel staan…

KLM gaf toe dat de aanpassingen qua timing en tekst ‘onhandig zijn’ zeker omdat zij juist het toelaten aan boord op anciënniteit beter wil regelen. Dat is nu technisch niet mogelijk en daar wil KLM iets aan doen. De stoeltoewijzing wordt namelijk sinds een paar jaar via het Altea reserveringssysteem ingedeeld, dat het beste nummer als eerste indeelt maar dat doet dat in de volgorde van M- naar C-class (van achter naar voren). Grondcollega’s corrigeren dat handmatig maar in de aangepaste tekst lijkt dit verleden tijd.

Goeden moeten niet onder de kwaden lijden
De reden om met meer sancties te dreigen, onder andere op het voorstellen, is volgens KLM omdat terughoudendheid gewenst is en er in de IPad staat wie er IPB reist. Op onze vraag ‘wie verzint zoiets’, werd er in de ‘wij van KLM’ vorm gereageerd terwijl ook cabinecollega’s ‘wij van KLM zijn’. Bij doorvragen blijkt het aanscherpen van de IPB regeling vanuit de HR afdeling te komen, zogezegd vanwege klachten. De VNC meent echter dat de goeden niet onder de kwaden moeten lijden en als er op de grote meerderheid een klein aantal zich níet weet te gedragen dit dan uitgezocht moet worden en diegenen eventueel met sancties te maken krijgen. De insteek van KLM blijkt om de klachtenstroom te verminderen maar de VNC heeft aangeven dat bij verhoging van strenge sancties de klachten eerder meer zullen worden omdat je eerder ‘in overtreding bent’. Daarmee slaat de werkgever de plank volledig mis.

Geen strenge handhaving
KLM trok wederom de kaart dat IPB een gunst is en geen recht en daarmee ook geen arbeidsvoorwaardelijk onderwerp. Haaks hierop staat echter dat hoe breder je het sanctiebeleid maakt, des te groter de klachtenstroom kan worden wat mogelijk leidt tot meer problemen. In dat soort cases zou de VNC partij kunnen zijn om leden bij te staan en zitten we aan tafel, dus wordt het wel arbeidsvoorwaardelijk.
Om de verwarring compleet te maken gaf KLM aan dat het gestelde sanctiebeleid echt niet zo streng zal worden gehandhaafd en bijvoorbeeld voorstellen dus niet bestraft zal worden. Kortweg eindigen wij dus met de conclusie ‘onzinnig en onnodig’ en de VNC is hier nog niet klaar mee. We blijven het onderwerp IPB op de agenda houden tot het op een aanvaardbare manier is geregeld.

Sales aan boord anders invullen
KLM is voornemens om in de nabije toekomst de sales aan boord af te schaffen, onder meer vanwege een dalende omzet. Uit een evaluatie blijkt dat het verkopen aan boord op de huidige manier nog weinig toekomst heeft en er wordt gekeken naar alternatieven. De VNC heeft opgebracht dat dit een cao onderwerp is en dat de eventuele gevolgen, denk bijvoorbeeld aan het wegvallen van crew commissie, besproken moeten worden. KLM heeft toegezegd hier tijdig op terug te komen dus wordt vervolgd.

Schommelingen in ziekteverzuim
In de zomer was het ziekteverzuim behoorlijk gedaald maar helaas vertoont het nu weer een lichte stijging wat volgens KLM een normaal patroon is na de vakantieperiode. De VNC heeft nogmaals het belang benadrukt van investeren in het omlaag brengen van het ziekteverzuim. Tijdens het afgelopen cao traject is er tot aan directieniveau het inzicht geweest dat we in de toekomst minder hoeven te bezuinigen als het arbeidsverzuim omlaag gaat. CEO Elbers heeft dit zelf tot speerpunt gemaakt en het zou dan ook hoog op de KLM prioriteitenlijst moeten staan om plannen te ontwikkelen die hier positief aan bijdragen. Een fit korps is belangrijk en met minder ziekteverzuim kan verdere bezuiniging in de toekomst worden voorkomen. De VNC heeft dan ook teleurgesteld gereageerd dat er nog niets concreets uit de KLM koker is gekomen. KLM gaf aan dat er al wel wat op de achtergrond is besproken en er spoedig een werkgroep mee aan de slag gaat maar dat het een complexe uitdaging is…De VNC blijft het vreemd vinden dat er geen vaart zit in een speerpunt van KLM en zal er op blijven aandringen dat haast is geboden.

Vrijwillige Vertrek Regeling 2018
Inmiddels is de VVR voor 2018 gesloten en maken 118 cabinecollega’s (omdat er deeltijders bijzitten komt dat neer op ongeveer 72 FTE) er gebruik van. Het betreft 39 SP’s, 19 (A)P’s, 38 tweebanders en 23 eenbanders. Het merendeel gaat per 1 november dit jaar uit dienst. De leeftijd van de collega’s die voor de VVR gaan varieert van 31 tot 65+, de grootste groep bevindt zich tussen de 50 en 65 jaar.

Werk in uitvoering CAO zaken
Na het cabineoverleg worden standaard nieuwe cabine CAO verder uitgewerkt.

Gerealiseerd zijn:
• de eerst stap salarisverhoging;
• de vermeerdering van Superjokerdagen;
• de compensatie bij vertraging op buitenstation;
• de compensatie bij aanvraag USA visum;
• de uitkering Winstdeelregeling (WDR) restant 2016;
• de volledige WDR 2017; voor de toekomst wordt er voor collega’s met een WIA of andere UWV uitkering gekeken of gespreide betaling mogelijk zou zijn zodat zij minder of niet gekort worden op hun aanvullende uitkering.
• de eerder deeltijdregelingen voor pensioen;
• het openstellen van de VVR voor 2018
• het nieuwe ICA service/product dat per 1 juli op de eerste bestemmingen ingaat.

Verder is er werk in uitvoering op onderstaande onderdelen:
• onderzoek naar de mogelijkheid van invoering flexibel reisverlof;
• de vereenvoudiging van tellers waarbij het streven is om te komen tot 3 tellers: een JV (Jaarlijks Verlof)-, werknemer- (CA) en werkgever (KLM) -teller;
• onderzoek naar de mogelijkheden of en hoe eenbanders WBC-skills kunnen volgen.

We houden je uiteraard op de hoogte van de ontwikkelingen.

KLM Sectiebestuur

Lees je als cabine-collega mee maar ben je (nog) geen VNC lid? Geef jezelf ondersteuning met steun aan de VNC. Word lid via dit aanmeldformulier of mail/bel voor meer info: secretariaat@vnconline.nl - 020 5020480. Zo doe je echt mee met invloed op jouw baan, jouw arbeidsvoorwaarden en jouw toekomst. Hoe meer leden, hoe sterker we staan in de vertegenwoordiging van de belangen van het cabinepersoneel.

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA