VNC en KLM cabineoverleg april

30 apr. 2019
Zo goed als alle afspraken die de VNC en KLM in de CAO 2016-2019 hebben gemaakt, zijn door beide partijen samen uitgewerkt en ingevoerd. In dit verslag aandacht voor: wat de meest recente implementaties jullie opleveren; de positieve planning met in- en doorstroom en het gevecht van de VNC om cabinecollega’s te compenseren voor het wegvallen van premies, door verdwijnen van de sales aan boord.

In dit verslag lees je de hoofdpunten met toelichting.

Flinke klus met voorlopig goed resultaat
Bijna alle CAO afspraken zijn uitgewerkt en ingevoerd, dat was een hele klus maar met een voorlopig goed resultaat. In bijgaand staatje vind je een recent overzicht.

Groei in het aantal CA’s
Mede dankzij de geleverde bezuinigingen kan en wordt er weer geïnvesteerd en dat komt zowel de doorstroom en promoties als de groei van het cabinekorps ten goede. In 2019 hebben inmiddels 107 nieuwkomers hun wing gekregen en is het totaal aantal cabineleden gestegen tot een recordhoogte van boven de 9.700. Met het op 13 mei weer openstellen van de vacature voor nieuwe CA’s gaan we gestaag naar de 10.000. In de planning van januari tot eind augustus staat de teller voor nieuwe reguliere instroom op 336 en voor Asian Cabin Crew op 14; de doorstroom van een- naar tweebander op 240; promotie naar P op 84 en naar SP op 24.

Minder dan verwachte aanvraag van zwangerschaps- en ouderschapsverlof en non-activiteit biedt wat meer ruimte in de planning. Bijvoorbeeld voor een extra pursercursus en het eerder starten met enkele basiscursussen. Voor één- en tweebanders is dan tijdelijk minderwerk voor de periode van juli t/m december 2019 mogelijk: die uitvraag start op 2 mei.
Daarnaast is er meer ruimte voor het indelen van (aangevraagde) tellerafbouw.

Meer zeggenschap
Het op 13 april omzetten van het systeem, voor de nieuwe tellers en vrijwillig flexibel RV/NIZ, was een uitdaging maar is goed verlopen. Je kan nu meer zeggenschap over je rooster creëren en daar wordt al dankbaar gebruik van gemaakt. Na invoering in de eerste week zijn bijna 2000 tellerdagen ingedeeld, met 7 CL-dagen achtereen als langste reeks. Verder werd er 70 maal flexibel reisverlof toegepast, waarbij het merendeel (66) is vervuld met een verzoekvlucht. Aanstaande oktober volgt een evaluatie en in de tussentijd wordt er nog gewerkt aan verbeteringen als: de mogelijkheid van aanvragen RT blokken in week 16, het inbrengen van een counter history report en het kunnen aanvragen van OD dagen. Meer achtergrondinfo vind je via: https://vnconline.nl/actueel/de-cl-en-kl-teller-van-klm-hoe-zit-het-precies-1

Stagemogelijkheden bij loopbaanscan
De eerste uitkomsten van de recent ingevoerde loopbaanscan My Journey laten zien dat zo’n 600 cabinecollega’s enthousiast aan de slag zijn met de talentenscan, hun drijfveren en werkbeleving. Dit allemaal op vrijwillige basis voor collega’s die verdieping in hun eigen functie willen of hun kennis en ervaring wellicht elders binnen KLM willen gaan aanwenden.
De eerste mogelijkheden voor oriëntatie binnen de afdelingen Digital studio, P&A, Passage en Cygnific zijn als leuk en leerzaam ervaren. Er wordt in dit kader verder gewerkt aan stagemogelijkheden voor cabineleden zowel binnen als buiten Inflight Services. Houd de KLM newsapp in de gaten voor meer info.

Wensen uit het korps
De werkgroep voor duurzame inzetbaarheid buigt zich momenteel over uiteenlopende wensen uit het korps zoals: meer maatwerk bij P&A; het bevorderen van de toegankelijkheid van MCC’s; het optimaliseren van het eerste contactmoment bij ziekte en het moderniseren van het promotiebeleid. Uiteraard houden we jullie op de hoogte van vorderingen op dit vlak.

Plussen en bewilligen
In verband met de wens van cabinecollega’s om in de uitvoeringsfase naast de keuze voor bewilligen tegen dagen een keuze voor financiële compensatie te krijgen, is er een test  afgesproken. De test gaat half mei in en daarbij wordt de huidige 'plusregeling’ doorgetrokken naar week 1 en 2 zodat bewilligen tegen betaling mogelijk is naast bewilligen tegen dagen.
Na de zomer loopt de test af en er wordt er geëvalueerd.

Discussie compensatie premie boordverkoop
De VNC is behoorlijk stevig en al lange tijd met KLM in discussie over het compenseren van het wegvallen van 9% commissie over de verkopen aan boord. Die volledige premie vervalt definitief per 1 januari 2020 want dan stopt de Inflight Sales ook op ICA. We hebben van de werkgever nog geen afdoende voorstel gehad. We geven echter niet op en onderhandelen binnenkort verder.

KLM Sectiebestuur

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA