• home
  • Actueel
  • VNC en KLM arbeidsvoorwaardelijk Cabineoverleg oktober

VNC en KLM arbeidsvoorwaardelijk Cabineoverleg oktober

18 okt. 2018
IPB verslechteringen deels weer teruggedraaid; doorstroom eenbanders naar tweebander en promoties P en SP in de planning; mogelijk stopzetten van verkopen aan boord en de technische staat van de vloot. Deze onderwerpen kwamen aan bod in het Cabineoverleg dat de VNC als arbeidsvoorwaardelijke partner maandelijks heeft met KLM.

Hier lees je de hoofdpunten met achtergrondinformatie.

IPB
Aan boord komen als IPB’er en je - weliswaar discreet - voorstellen aan je collega’s en die chocolaatjes of zak drop geven aan de crew: het mag toch (weer)! En voor een eerlijkere stoeltoewijzing onderzoekt KLM momenteel of het Altea-indelingssysteem hierop technisch kan worden aangepast. In voorgaande overleggen hadden wij deze zeer ongelukkige IPB aanpassingen van KLM al stevig aangevochten. Zo vinden wij het bijvoorbeeld oneerlijk dat de toewijzing van stoelen momenteel van achter naar voren gebeurt: IPB’ers met een goed (laag) nummer zitten achterin in de M-class en minder goede (hoge) nummers als het meezit in economy comfort of C- class.
De VNC heeft uiteindelijk het voortouw genomen door samen met andere bonden een brief te sturen naar KLM met als insteek de onnodige en onbegrijpelijke aanscherpingen terug te draaien. Deze brief is in september verstuurd door de VNC mede namens de VNV, VKP en Unie. Dit en de oproer op onder andere social media heeft geresulteerd in het deels terugdraaien van de verslechteringen en het zoeken naar betere mogelijkheden van bovengenoemde zaken. Bijkomend voordeel is dat het dreigen met sancties op zogenaamde overtredingen op deze specifiek uitgelichte zaken eveneens van tafel kunnen. We vinden het een goed begin maar zullen blijven aandringen op een beter toewijzingssysteem. Dit hebben we KLM laten weten in het overleg en we zullen dat in een reactie nog bevestigen.
 
Doorstroom naar tweebander
Goed nieuws voor eenbanders die tweebander willen worden: voor het eerste kwartaal van 2019 staan opnieuw cursussen gepland. Tussen januari en maart zullen zo’n 120 collega's worden opgeleid tot tweebander. In die cursus worden de kersverse WBC ca’s gelijk ook getraind voor de Anytime For You service. In januari wordt deze service op een extra bestemming geïntroduceerd en voor de zomerdienst staan nog meer introducties gepland.
Promotiekansen P en SP
Naar verwachting komen in het tweede kwartaal van 2019 de promoties naar Purser en Senior Purser weer op stoom. Tegelijkertijd zullen de management modules weer opengesteld worden.
Ruimte voor tijdelijk minderwerk en NA
Verder zit de crewplanning iets ruimer in zijn jasje dan vorig jaar waardoor ca’s zich voor tijdelijk minderwerk kunnen opgeven in de periode van 1 januari t/m 31 maart 2019. Verder zijn er verzoeken voor Non Activiteit (NA) aan collega’s (90 Full Time Equivalents, FTE ) toegekend voor de laatste twee weken van dit jaar. Omdat de belangstelling voor NA in die periode groter was, zijn er ook afwijzingen omdat de productie rondom de feestdagen wel gedraaid moet worden.

Technische staat vloot
We hebben de laatste tijd veel te maken met typewisselingen en daarmee gepaarde roosterwijzigingen voor crew. Dit wordt veroorzaakt door een erg strakke planning van KLM op onderhoudswerkzaamheden, die de technische staat van de vloot op volle sterkte moet krijgen. Al eerder drongen wij er bij het bedrijf op aan om de planning inzake onderhoud te verbeteren. Een goede staat van de vloot is immers prioriteit nummer 1 bij een luchtvaartmaatschappij om zodoende de vluchtuitvoering in goede banen te leiden. KLM is bezig met het aannemen van technisch personeel en kijkt kritisch naar een realistische planning zodat mankementen aan de toestellen sneller worden verholpen. Een goede zaak voor de passagiers alsmede de crew en niet te vergeten voor de hardwerkende collega’s van Engineering & Maintenance.

Sales aan boord
Eerder schreven we al over het voornemen van KLM om in 2019 de verkopen aan boord af te schaffen. Nu hoorden we dat de planning is om dit al per januari op Europa en per juli op ICA te beëindigen. Het voorgenomen besluit is helaas slecht nieuws voor de collega’s die op die afdeling werken. De zorg om hun is prioriteit nummer één. Daarbij is het een cabine cao issue vanwege de afspraak van 9% commissie over de verkopen. Inmiddels is er een adviesaanvraag met onder andere een passage over onze cao (denk aan inkomstenderving) richting de medezeggenschap: de Ondernemingsraad en Groepscommissie. KLM zal er na die procedure in het overleg met ons op terugkomen. Wij zijn uiteraard voorstander van een zorgvuldig proces en zullen daarom een stevige vinger aan de pols houden.

KLM met 99 jaar richting de 100
Begin oktober vierde KLM de 99 jaar met de onthulling van het nieuwste huisje: het historische Douwe Egberts-winkel in Joure en een kop koffie. Het 100 jarig bestaan dat nu in zicht komt, zal wat uitbundiger worden gevierd. Hiervoor komt begin 2019 een werkgroep samen die zich gaat storten op de festiviteiten rondom dit bijzondere jubileum.

Cabine cao-zaken
In de nieuwe cao hebben we voor cabinepersoneel een afspraak gemaakt over compensatie bij meer dan 24 uur vertraging op een buitenstation. Sinds het ingaan van deze afspraak heeft KLM gemiddeld 48 dagen per maand aan collega’s moeten uitkeren.
We eindigen altijd met de verdere uitwerking van cabine cao-afspraken maar ditmaal staat een en ander gepland voor november. Hieronder lees je kort de huidige stand van zaken. Op de KLM newsapp vind je uitgebreide info over de cao.

Gerealiseerd:
• de eerst stap salarisverhoging;
• de vermeerdering van Superjokerdagen;
• de compensatie bij vertraging op buitenstation;
• de compensatie bij aanvraag USA visum;
• de uitkering Winstdeelregeling (WDR) restant 2016;
• de volledige WDR 2017; voor de toekomst wordt er voor collega’s met een WIA of andere UWV uitkering gekeken of gespreide betaling mogelijk zou zijn zodat zij minder of niet gekort worden op hun aanvullende uitkering.
• (tijdelijke en permanente) deeltijdregelingen voor pensioen;
• het openstellen van de VVR voor 2018, voor 2019 komen er 3 uitstroom momenten waarvan de eerste uitvraag in januari aanstaande plaatsvindt;
• het nieuwe ICA service/product per op de eerste bestemmingen; per winterdienst op alle bestemmingen;
• verruimde nieuwe definitie Oud en Nieuw: de afmeldtijd geldig als gewerkt is verruimd tot 1 januari ‘s avonds (23.59 uur) LT Amsterdam. (In de oude cao was dit 1 januari in de middag (15.00 uur LT);
• verantwoordelijkheid rust aan boord meer expliciet bij kader, de nieuwe cao geeft recht op rust beschikbaar tussen de hoofdverstrekkingen verdeeld over 2 shifts;
• vanaf de winterdienst geldt het tweede deel van de rustafspraken: een minimale rustduur voor vluchten vanaf 8 uur bloktijd. De pauze in de cabine-cao wordt hiermee vervangen door feitelijke cao-rust. Meer informatie ontvang je via FSSM bulletins;
• de aanpassingen van de BIPS/omlopen nav +1 CA op de 737-700 zijn al gepubliceerd voor de winterdienst;
in november komt er informatieverstrekking over het investeringsprogramma.
Per winterdienst 2018 gaan de pursers met een werkgebied van max 26 stoelen aan de slag. Senior pursers
uit de onderste helft van de senioriteitslijst kunnen daarbij soms onder hun rang worden ingedeeld. De nieuwe CBS/services brengt met zich mee dat de SP onder de rang dan ook een eigen werkgebied heeft net zoals de purser.

Verder is er voor eind november meer nieuws te verwachten over:
• de Loopbaanscan die momenteel wordt geformaliseerd;
• het onderzoek naar de mogelijkheid van invoering flexibel reisverlof;
• de vereenvoudiging van tellers met het streven om te komen tot 3 tellers: een JV (Jaarlijks Verlof)-, werknemer- (CA) en werkgever (KLM) –teller.

Lopende zaken zijn:
• het onderzoek naar de mogelijkheden of en hoe eenbanders WBC-skills kunnen volgen.

KLM Sectiebestuur


Lees je als cabine-collega mee maar ben je (nog) geen VNC lid? Geef jezelf ondersteuning met steun aan de VNC. Word lid via dit aanmeldformulier of mail/bel voor meer info: secretariaat@vnconline.nl - 020 5020480. Zo doe je echt mee met invloed op jouw baan, jouw arbeidsvoorwaarden en jouw toekomst. Hoe meer leden, hoe sterker we staan in de vertegenwoordiging van de belangen van het cabinepersoneel.

Services

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA