• home
  • Actueel
  • VNC en KLC bereiken principeakkoord omtrent salariëring Cabin Supervisor

VNC en KLC bereiken principeakkoord omtrent salariëring Cabin Supervisor

22 jul. 2022
Eerder deze week brachten we het nieuws dat de onderhandelingen over een verbeterde salariëring voor de Cabin Supervisor in een afrondende fase waren beland. Nu kunnen we melden dat er een principeakkoord ligt op dit belangrijke onderwerp. Daarbij is er nu ook duidelijkheid over de arbeidsvoorwaardelijke bijdrage, die voor een groot deel van de groep Cabin Supervisors geldt.

Het principeakkoord
Na lang onderhandelen met KLC, in navolging van de evaluatie in maart dit jaar, hebben we een principeakkoord bereikt waarmee we gezamenlijk overtuigd zijn de functie van Cabin Supervisor correct en eerlijk in te schalen. Het principeakkoord bevat de volgende financiële elementen:
-
Per 1 februari 2022 zal het loon van de Cabin Supervisor structureel stijgen met 0,5%;
-
Voor Cabin Supervisors die in de periode van 1 maart 2021 tot 1 februari 2022 de functie zijn gaan vervullen,
is er een eenmalige compensatie van maximaal €300. Dit bedrag wordt naar rato uitbetaald op basis van volledige maanden in functie;
-
De arbeidsvoorwaardelijke bijdrage voor Cabin Supervisors voor salaristrede 4 (zij leverde 1,67% in) en
vanaf salaristrede 5 (zij leverde 2,5% in) komt per 1 maart 2022 te vervallen en dus toegevoegd worden aan het salaris van de betreffende treden.
Voor alle drie deze elementen zal er een betaling met terugwerkende kracht plaatsvinden, voor iedere Cabin Supervisor zal dit individueel berekend worden. Het daadwerkelijke bedrag zal dus voor iedere Cabin Supervisor anders zijn. Op dit moment is nog niet precies duidelijk wanneer deze bedragen met terugwerkende kracht uitbetaald zullen worden, maar KLC heeft toegezegd dit zo snel mogelijk te doen.

Daarnaast zal de betaling met terugwerkende kracht van de arbeidsvoorwaardelijke bijdrage verrekend worden op het moment dat er vanuit de reguliere cao-onderhandelingen een akkoord ligt. Dit heeft te maken met het feit dat dit een afspraak uit het vorige cao-akkoord betreft en formeel dus met een nieuw cao-akkoord afgeschaft dient te worden. Het doet echter niets af aan het uiteindelijke te ontvangen bedrag en de datum vanaf wanneer deze afspraak ingaat.

Naast de bovenstaande financiële elementen zullen we vasthouden aan een maximum van 12 checkvluchten per jaar per Cabin Supervisor. Voor buddyvluchten zal geen maximum afgesproken worden, omdat de inzet hiervoor nihil zal zijn.

Stemming en infosessies
Omdat de bovenstaande afspraken een wijziging van de cao betreffen en dus voor het hele cabinekorps van KLC gelden, zullen we dit ter stemming brengen onder alle leden uit de KLC sectie. We kunnen ons goed voorstellen dat er nog vragen bij jullie leven voordat je een stem uitbrengt.  Om deze te kunnen beantwoorden hebben daarom weer een aantal infosessies ingepland de komende periode. Tijdens deze sessies zullen we bijvoorbeeld ook de nieuwe salaristabellen laten zien en gaan we nader in op het onderhandelingsproces. Opgeven voor een van deze infosessies kan via deze link.  

Vanaf 2 augustus zal ieder VNC-lid uit de KLC-sectie een unieke stemlink en bijbehorende instructies in zijn of haar mail ontvangen. Zoals gebruikelijk zal deze stemming uitgevoerd worden door Inkesta, een onafhankelijk stembureau dat jouw stem anoniem en veilig opslaat. Je kunt tot uiterlijk 10 augustus 12:00 uur jouw stem uitbrengen.

Mocht je niet kunnen aansluiten bij een van deze infosessie of al eerder vragen hebben, kun je ons benaderen via de gebruikelijke kanalen: mail via sectiebestuur.klc@vnconline.nl of bel naar 020 – 5020480. Hopelijk tot snel op een van de infosessies.

Cas Voskuyl, Luc van der Eijk & Jeffrey Ouwehand
KLC Sectiebestuur

Cabine-collega maar (nog) geen VNC lid? Wij onderhandelen voor jou over jouw baan, jouw arbeidsvoorwaarden dus jouw toekomst. Geef jezelf en alle leden uit het cabinekorps ondersteuning en word lid via dit aanmeldformulier of mail/bel voor meer info: secretariaat@vnconline.nl - 020 5020480. Hoe meer leden, des te sterker we staan in de vertegenwoordiging van de belangen van het cabinepersoneel. De VNC is samen sterk met de kracht van de gezamenlijkheid en oog voor het individu!

Services

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA