• home
  • Actueel
  • VNC en KLC bereiken overeenstemming rondom salariscorrectie

VNC en KLC bereiken overeenstemming rondom salariscorrectie

8 dec. 2020
In november berichtten we jullie over het feit dat wij met KLC in overleg waren om tot een gepaste oplossing te komen omtrent de slepende zaak van de salariscorrectie. We zijn verheugd om jullie ditmaal van concreet en vooral goed nieuws te voorzien.

De VNC heeft, weliswaar met hangen en wurgen, kunnen afspreken dat KLC volledig (dus ook met terugwerkende kracht) afziet van terugvordering van het teveel ontvangen salaris.

Stop op inhouden salaris
Dit betekent concreet dat, onder voorbehoud van de nog uit te werken details, zo snel mogelijk gestopt zal worden met het inhouden van salaris en ook het reeds verrekende bedrag van de afgelopen maanden wordt terugbetaald. De VNC probeert hier een maximale termijn aan vast te hangen, zodat KLC uiteraard zo snel mogelijk maar uiterlijk op een nader te bepalen moment beide zaken heeft afgehandeld. Deze termijn is mede afhankelijk van de mogelijkheden in de uitvoering en de uitgewerkte details.

Duidelijke teksten
Een ander aspect van de overeenstemming is het feit dat de betreffende CA’s gecorrigeerd blijven in hun huidige salaristrede, dit om voor de toekomst scheefgroei binnen het salarishuis en het cabinekorps te voorkomen.
Omdat de huidige cao tekst blijkbaar niet helemaal helder is, gaan we op korte termijn een duidelijke tekst realiseren. Momenteel zijn we met KLC de uitwerking van deze afspraken op papier aan het zetten en zodra dit rond is informeren we jullie hierover en brengen we dit ter stemming in bij onze leden. We hebben er vertrouwen in dit op korte termijn te bewerkstelligen.

Mochten jullie naar aanleiding van dit bericht vragen hebben, dan horen we dat uiteraard graag.

KLC Sectiebestuur

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA