VNC en KLC bereiken cao akkoord!

30 okt. 2015

Na vele uren van overleg zijn beide partijen op donderdag 29 oktober samen tot een akkoord gekomen. De VNC is trots op het behaalde pakket. 
Ondanks dat KLC vanwege de financiële positie van KLM flink heeft ingezet op bezuinigingen in de cao heeft de VNC een aantal zeer belangrijke zaken weten binnen te halen. Daarentegen hebben wij ook water bij de wijn gedaan maar kunnen we positief zijn over het complete pakket.

 Wat houdt het pakket in:
  • De looptijd van de cao geldt tot en met 31 december 2016.
  • De maximering van de vier stretches zal gelden voor de looptijd van de cao (dus geen einddatum!).
  • Een Unfit to Fly trial zal worden opgestart.
  • Vanaf 2016 zal de eindejaarsuitkering verhoogd worden naar 8,33% (gelijk aan de eindejaarsuiterking van KLM cabinecollega’s).
  • Loonschaal 6,7 en 8 zullen toegevoegd worden aan het loongebouw voor de CA1.
  • In 2016 zal het cabinepersoneel eenmalig twee LELR dagen inleveren. (Dit zal gelden vanaf het nieuwe aantal LELR dagen die worden bijgeschreven in april).
  • De IFS loonschalen worden naar beneden aangepast. Ook worden de treden gemaximeerd tot en met trede 8. Dit geldt alleen voor nieuw aan te nemen IFS personeel. Het huidige IFS personeel zal in het oude loongebouw blijven. Daarnaast is er criteria gemaakt dat, mocht de Europaproductie van KLM naar KLC eventueel worden overgeheveld, dat de nieuwe loonschalen voor IFS personeel komen te vervallen en de oude loonschalen weer tot leven zullen komen.

Zekerheid en vertrouwen
Ondanks dat we eenmalig twee LELR dagen inleveren plus de IFS loonschalen voor nieuw te benoemen IFS’en minder wordt, zijn wij toch tevreden over dit pakket. De reden hiervoor is dat wij qua dagen niets structureels inleveren en dat qua IFS loongebouw er niemand op achteruit gaat. Ook voor nieuw aan te nemen IFS personeel blijft doorgroei en promotie (in salaris) bestaan. Daarnaast creëren we met dit pakket meer zekerheid en vertrouwen in de toekomst. Dit door middel van de maximering van de vier stretches, het creëren van drie extra loonschalen voor de CA1 en het verhogen van de eindejaarsuitkering met maar liefst 0,75% ondanks de door KLC ingezette nullijn. 

Informatiedagen
Komende maandag ontvangen wij van KLC het tekstuele principe akkoord. Zodra wij deze ontvangen hebben zullen wij deze online plaatsen en meer toelichting geven. Voor nu roepen wij je alvast op om 9 of 13 november van 13.00-15.00 uur in je agenda vrij te houden. Een officiële uitnodiging volgt nog want die dagen houden wij een informatiemiddag. Dat is het moment dat je onder andere kan aangeven wel of niet akkoord te zijn met het voorgestelde principeakkoord. Dit gaat om jouw arbeidsvoorwaarden dus laat van je horen en kom naar de informatiemiddagen!

Sectiebestuur KLC

Services

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA