• home
  • Actueel
  • VNC en FNV Cabine sturen gezamenlijk voorultimatum aan KLM

VNC en FNV Cabine sturen gezamenlijk voorultimatum aan KLM

10 aug. 2017
Gisteren, woensdag 9 augustus, hebben FNV cabine en VNC in een gezamenlijke brief (klik hier) KLM een zogenaamd voorultimatum gesteld.  

Uitstel afbouw -1 ca en mandaat Ledenraad
Nadat KLM op 6 juli jl. het besluit had genomen om de afbouw van de -1 ca te vertragen heeft er op initiatief van een aantal VNC Raadsleden een extra Ledenraadsvergadering plaatsgevonden. Tijdens die vergadering (klik hier voor het verslag) bleek duidelijk dat er weinig vertrouwen is dat KLM de -1 ca daadwerkelijk wenst af te bouwen in combinatie met een gebalanceerd cao resultaat. 

Tijdens de reguliere Ledenraadsvergadering van 3 augustus jl. kreeg het sectiebestuur unaniem het mandaat om, als we er niet uitkomen met betrekking tot de -1 ca maatregel en een bevredigend cao resultaat, over te gaan tot het organiseren van acties.

Buitenproportionele vraag KLM
Tijdens het cao overleg is gebleken dat KLM buitenproportionele bezuinigingen wenst binnen te halen. Bezuinigingen die wat de VNC betreft onacceptabel zijn: ze hebben een enorme impact op de samenstelling van ons cabinekorps (cabinebemanningsamenstelling) en opnieuw op ons loonhuis. KLM vraagt heel erg veel en lijkt niet van plan de ‘not so customer centric’ -1 ca maatregel terug te draaien totdat de bonden akkoord gaan met hun eisen. 

Natuurlijk willen wij met KLM een cao afsluiten maar niet ten koste van alles. Zolang KLM buitensporige bedragen vraagt en de -1 ca maatregel als drukmiddel blijft gebruiken, lijkt er geen oplossing in zicht en zal er ook niet snel een cao kunnen worden afgesproken. 

Terugdraaien -1 ca
Beide cabinebonden hebben KLM nu laten weten dat wij voor vrijdag 1 september 12.00 uur een reactie van KLM wensen te ontvangen waarin zij aangeeft de -1 ca maatregel onverkort en onvoorwaardelijk terug te draaien. Komt die reactie er niet, dan zal KLM rekening moeten houden met het feit dat er acties zullen worden uitgeroepen en georganiseerd.

Wij wachten de reactie van KLM af. Gaat het bedrijf door met het onnodige 1-zijdige beleid dat zij de laatste jaren heeft ingezet richting haar cabinepersoneel of ziet ze eindelijk welk goud zij in handen heeft? 

KLM sectiebestuur

Services

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA