• home
  • Actueel
  • VNC en FNV Cabine handhaven gezamenlijk voorultimatum KLM

VNC en FNV Cabine handhaven gezamenlijk voorultimatum KLM

23 aug. 2017
Vanochtend hebben de VNC en FNV Cabine gezamenlijk in een brief (klik hier) naar KLM gereageerd. Wij denken dat die tekst voor zich spreekt maar kortweg samengevat: de twee cabinebonden blijven tezamen bij hun standpunt dat KLM in de cao-onderhandelingen te veel arbeidsvoorwaardelijke offers van het cabinepersoneel vraagt en zij hun eenzijdig ingevoerde -1 CA-maatregel daarbij als pressiemiddel inzet. Omdat wij dat onacceptabel vinden handhaven we onze eis dat KLM de gehele -1 CA-maatregel onvoorwaardelijk terugdraait per 1 oktober 2017.

Indien wij vóór vrijdag 1 september 2017, 12.00 uur geen schriftelijke reactie van KLM hebben ontvangen waaruit blijkt dat zij hiermee akkoord gaat, zullen wij mogelijk acties uitroepen en organiseren.

Aanpassen motiveren
Denk hierbij aan de overweging om het zogeheten motiveren van vluchten die buiten onze  geldende cao-regels vallen, verder te verzwaren of in het geheel te stoppen. De cabinebonden werken tot nu toe altijd mee aan het laten doorgaan van vluchten die buiten de reguliere cao-afspraken vallen, in ruil voor een gepast aantal compensatiedagen (CS) voor de betrokken cabinecollega's. Hierdoor kan KLM zonder al te veel problemen de vliegproductie overeind houden. De extra gewerkte uren die doorgaans worden gecompenseerd middels CS-dagen is voor KLM een relatief goedkope oplossing, immers de verdiende compensatiedagen worden ingezet als het de werkgever uitkomt. Het opnemen van compensatie dagen door het individu zelf is gezien de door KLM gecreëerde krapte in het korps al tijden vrijwel onmogelijk. Men heeft ook niet de keuze om deze direct na de extra zware tewerkstelling op te nemen om zodoende de vermoeidheid te ‘compenseren’.
Voor cabinepersoneel dat met deze verscherpte toepassing van het motiveren geconfronteerd gaat worden, kan dat betekenen dat je vlucht vertraagd wordt of niet door gaat. Simpelweg omdat het buiten de cao valt en zonder de toestemming van de beide cabinebonden niet meer kan worden uitgevoerd. Daarbij zullen we altijd de veiligheid van crew, passagier en KLM eigendommen voorop stellen.

Verder denkt ons actiecomité na over hoe we de grote onrust die onder het korps leeft, door het niet terugdraaien van de -1 CA maatregel, nog duidelijker aan KLM kunnen maken.
Indien KLM niet terugkomt op onze eis willen we onze achterban/cabinecollega's de kans bieden om hun ondersteuning in deze te concretiseren middels verschillende acties.

Innoveren en investeren
Wat KLM met haar plannen wil bereiken is hetgeen dat zij zichzelf aan de voorkant heeft toegeëigend (de besparing van de eenzijdig ingevoerde -1 CA-maatregel) eerst volledig compenseren middels het verminderen van de samenstelling van de cabinebemanning. En daarbovenop wil zij nog verder bezuinigen. De KLM inzet behelst verregaande voorstellen zoals wederom besparingen middels het salarishuis, het nivelleren van functies en het verminderen van promotiekansen. De VNC heeft overigens geen problemen met hervormen en innoveren. Dat is ons inziens juist investeren in je personeel en in je klanten, zeker nu de financiën er goed voor staan. Dus niet de verregaande bezuinigingen op de arbeidsvoorwaarden van cabinepersoneel die daar in de optiek van KLM bij horen. Bezuinigingen die ten koste gaan van de werkomstandigheden van de cabineleden en daarmee ook niet zullen bijdragen aan de KLM ‘customer centric’ gedachte, lees: het behouden, laat staan het verbeteren van het serviceniveau richting onze passagiers.

Het geloof van KLM dat zij met hun voorstel een verantwoord pakket op tafel legt, delen de beide cabinebonden dan ook niet met de werkgever en daar zal het de aankomende cao-overleggen over moeten gaan. Op maandag 28, woensdag 30 en donderdag 31 augustus staan deze gepland.

Tot slot: we begrijpen dat het cao-proces ingewikkelde materie kan zijn, voor meer achtergronden verwijzen we graag naar ons overzicht van publicaties over het KLM cao-proces klik hier.

KLM sectiebestuur

Wat heeft cabine-crew al ingeleverd?
We hebben de afgelopen 6 jaar met zo’n 9500 cabineleden veel ingeleverd en bijgedragen, bij deze de meest ingrijpende veranderingen op een rij:
  • Per persoon (FTE) rond de 20 dagen per jaar ingeleverd aan ICA reisverlof;
  • op Europa hogere productiviteit: meer werk door meer passagiers in een Boeing 737 maar niet meer personeel;
  • de nieuwe configuratie Airbus A330-200 densificatie zorgt voor werkdrukverhoging;
  • structureel en tijdelijk vakantiedagen ingeleverd;
  • vooralsnog zijn we de enige groep binnen KLM die middels een aanpassing in het loonhuis sinds 2014 goedkoper zijn;
  • sinds bijna een jaar -1 CA op 40% van ICA vluchten;
  • en al die jaren geen salaris erbij!

Lees je als cabine-collega mee maar ben je (nog) geen VNC lid? Geef jezelf ondersteuning met steun aan de VNC. Word lid via dit aanmeldformulier of mail/bel voor meer info: secretariaat@vnconline.nl - 020 5020480. Zo doe je echt mee met invloed op jouw baan, jouw arbeidsvoorwaarden en jouw toekomst. Hoe meer leden, hoe sterker we staan en dat is nodig, zeker in deze harde tijden.

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA