• home
  • Actueel
  • VNC eist zekerheid voor aflopende vijfjaarscontracten KLC

VNC eist zekerheid voor aflopende vijfjaarscontracten KLC

28 jan. 2021
Vandaag heeft de VNC spoedoverleg gevoerd met KLC rondom de aflopende vijfjaarscontracten en daarbij de eis neergelegd dat deze contracten verlengd worden naar onbepaalde tijd.

Het overleg ging van start met een bekende terugblik van KLC op de afgelopen maanden, waarin geschetst werd wat er tot nu toe is gebeurd met aflopende contracten binnen de destijds geldende omstandigheden. Vervolgens werd uitgelegd in wat voor omstandigheden men nu verkeert. De VNC heeft op haar beurt haar standpunten in het juiste daglicht geplaatst voor wat betreft de aflopende vijfjaarscontracten.

Wat staat er in de cao?
Het is vooraf belangrijk om te weten dat KLM Cityhopper, ondanks dat het onderdeel is van de KLM-groep, een eigen bedrijfsentiteit is. Dat wil zeggen dat KLC zelfstandige besluiten neemt en, zoals jullie bekend, een eigen cao heeft. Dat gegeven heeft ook zijn uitwerking in de juridische positie rondom het verlengen van aflopende bepaalde tijdscontracten. In de cao staat beschreven dat een medewerker een contract voor onbepaalde tijd kan krijgen tenzij bedrijfseconomische redenen KLC noodzaken hiervan af te zien, betrokkene niet geschikt wordt geacht voor de functie van CA bij KLC/KLM op basis van individueel functioneren en/of medische geschiktheid.

Om dieper in te gaan op de genoemde bedrijfseconomische omstandigheden: deze beperken zich tot die van KLC. Eerder vorig jaar en ook vorige week nog hebben zowel KLM als KLC gezegd dat de lange termijn productie bij KLC gelijk blijft in 2021. Daarbij komt dat de Embraer E195 vanaf februari operationeel is en daar CA’s voor nodig zijn. De VNC heeft de meeste recente planningsstand opgevraagd om zo inzage te krijgen inde verwachtingen voor zowel productie als personeel en daarmee een beeld te krijgen van de huidige bedrijfseconomische omstandigheden.

Achtergrond detachering
We geven jullie graag wat meer achtergrondinformatie over de totstandkoming van de detachering. Sinds duidelijk werd dat er sprake was van boventalligheid bij het KLM cabinepersoneel is er een Sociaal Plan opgesteld en in november 2020 geaccordeerd door de cabinebonden. Dit Sociaal Plan is uitsluitend toegespitst op de cao voor KLM cabinepersoneel en is in het leven geroepen om de (dreigende) boventalligheid zoveel als mogelijk te beperken. Eén van de onderdelen van het Sociaal Plan is detachering, met daarin wat ons betreft de belangrijkste passage: Waar zich mogelijkheden voordoen zal worden ingezet op detachering binnen de KLM-groep voor zover passend en uitvoerbaar binnen de cao’s van betrokken partijen (KLM en inlener).
De essentie van deze passage zit hem in de ‘mogelijkheden die zich voordoen’ en de ‘uitvoerbaarheid binnen de cao’s van betrokken partijen’.

Deze mogelijkheid deed zich bij KLC voor door het feit dat er een tekort aan CA’s was: de productieverwachting zorgde voor behoefte aan personeel. Detachering vormde daarbij een oplossing, echter wel onder de voorwaarden van zowel het KLM- als KLC Sectiebestuur.
Begin juli 2020 werd een akkoord bereikt over de eerste detacheringsronde, ook het KLC Sectiebestuur was bij deze onderhandelingen betrokken. Begin december bleek er zelfs nog meer behoefte te zijn aan cabinepersoneel bij KLC, wederom vanwege de productieverwachting. Daar kwam de mogelijkheid bij om 3 jaar gedetacheerd te worden, wat voor KLC noodzakelijk was om een bepaalde ervaringsgraad bij KLC zeker te blijven stellen. Ook voor gedetacheerde collega’s kwam daarmee de mogelijkheid om promotie te kunnen maken, echter op z’n vroegst na 14 maanden en uitsluitend nadat KLC’ers zelf de kans op promotie krijgen.

Afsluitend hebben we KLC duidelijk gemaakt wat in onze optiek de juridische kaders en feiten zijn rondom de verlenging van de aflopende contracten. KLC is zich nog aan het buigen over deze juridische kaders en hoopt spoedig met duidelijkheid te komen.

Morgen hebben we wederom overleg met KLC. Na dit overleg zullen we weer communiceren.
We kunnen niet genoeg benadrukken dat de VNC zich tot het uiterste blijft inspannen om de cao te handhaven met als logisch gevolg het verlengen van de aflopende vijfjaarscontracten.

KLC Sectiebestuur

Cabine-collega maar (nog) geen VNC lid? Wij onderhandelen voor jou over jouw baan, jouw arbeidsvoorwaarden dus jouw toekomst. Geef jezelf en alle leden uit het cabinekorps ondersteuning en word lid via dit aanmeldformulier of mail/bel voor meer info: secretariaat@vnconline.nl - 020 5020480. Hoe meer leden, des te sterker we staan in de vertegenwoordiging van de belangen van het cabinepersoneel. De VNC is samen sterk met de kracht van de gezamenlijkheid en oog voor het individu!


Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA