• home
  • Actueel
  • VNC doet ultieme poging om tot een akkoord met KLM te komen

VNC doet ultieme poging om tot een akkoord met KLM te komen

25 sep. 2020
Gezien het feit dat de cabinebonden en KLM in de afgelopen weken niet nader tot elkaar zijn gekomen heeft de VNC tijdens de onderhandelingen die vandaag op de agenda stond een ultieme poging gedaan om alsnog tot een akkoord te komen. Onze kernboodschap – de bereidheid om akkoord te gaan met de door KLM voorgestelde arbeidsvoorwaarden reductie systematiek langs de inkomens-staffel, onder voorwaarde dat daar een evenwichtig en gelijkwaardig Sociaal Plan tegenover staat – bleef daarbij overeind.

De VNC is zich zeer bewust van de impact van de crisis waar KLM zich momenteel door externe factoren in bevindt. Wij zijn dan ook vanaf het eerste moment bereid geweest om onze verantwoordelijkheid te nemen om ons bedrijf zo gezond mogelijk door deze periode heen te helpen. Als eerste (en tot nu enige) vakbond ging de VNC ondanks haar bezwaren akkoord met de reductie arbeidsvoorwaarden die door KLM met de overheid is afgesproken. Wij stelden daarbij wel steeds de eis dat daar een evenwichtig en eerlijk Sociaal Plan tegenover moet staan, met onder meer de twee voor ons essentiële punten: terugkeergarantie en suppletie.

Speerpunten
Vandaag heeft de VNC haar speerpunten nogmaals zo duidelijk mogelijk uiteengezet. Daarbij werd wederom de bereidheid om een stap richting KLM te zetten getoond, teneinde tot een akkoord te kunnen komen op deze laatste dag van onderhandelingen die op de agenda stond. Omdat KLM volhardt in haar voorkeur voor een beëindigingsvergoeding beweegt de VNC hier in mee en stelt voor om de medewerker een keuze te bieden tussen de door de VNC gevraagde suppletie van 3,5 jaar (aanvulling op een uitkering of salaris tot het huidige salarisniveau), of een beëindigingsvergoeding. In de praktijk is het namelijk onzeker of iemand 3,5 jaar suppletie nodig zal hebben en kan een éénmalige beëindigingsvergoeding, al dan niet uitgekeerd in termijnen, zelfs interessanter zijn. De VNC vindt het inrichten van een suppletieregeling echter wel van wezenlijk belang voor collega’s die hun baan verliezen, zeker gezien de huidige krapte op de arbeidsmarkt. Zowel voor collega’s met een kort als een lang dienstverband en zowel met een lager als hoger salaris biedt dit enige zekerheid over hun inkomen na ontslag.

Vast onderdeel van de kernpunten van de VNC blijft het in eerste instantie zoveel mogelijk voorkomen van boventalligheid van cabinepersoneel, op alle mogelijke manieren. Voor de fase daarna, waarbij gedwongen ontslagen denkbaar zijn, is een goed sociaal plan essentieel.

KLM gaf als reactie dat de standpunten van VNC altijd al glashelder waren en nu nog steeds zijn, maar kondigde tot onze verrassing aan het weekend nodig te hebben om zich erover te beraden. Blijkbaar is er voor de KLM delegatie nu pas aanleiding om er serieus naar te kijken.
Collega-vakbond FNV cabine heeft een andere insteek bij deze onderhandelingen maar toonde zich solidair met de VNC en ging niet in op het voorstel van KLM om hun ideeën verder uiteen te zetten.

KLM schorst overleg en is aan zet
De VNC heeft haar uiterste best gedaan om – binnen de door het bedrijf steeds zo benadrukte deadline - te voldoen aan de voorwaarden van KLM en de overheid om tot reductie van arbeidsvoorwaarden te komen en vindt dat KLM nu aan zet is om met een sterk verbeterd voorstel te komen en hiermee te laten zien oog te hebben voor de belangen van haar cabinepersoneel. Na het weekend hopen wij dan ook op de voor alle betrokkenen zo noodzakelijke doorbraak.

KLM sectiebestuur

Services

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA