VNC cao-voorstellenbrief naar Transavia

8 feb. 2023
Op basis van jullie top 5 met belangrijkste cao-onderwerpen hebben wij de cao-voorstellenbrief (klik hier) voor Transavia opgesteld. Gisteren tijdens het eerste overleg hierover, is deze inhoud met hen gedeeld.

Naast het delen van elkaars voorstellen - waarbij er gelukkig ook overeenkomsten waren -hebben we ieder het een en ander toegelicht. Vervolgens hebben partijen een eerste reactie gegeven en vragen aan elkaar gesteld. Transavia zal binnenkort een meer inhoudelijke reactie geven op de voorstellenbrief van de VNC.
 
Verschillende uitdagingen
Transavia heeft met een presentatie tevens geschetst waar het bedrijf nu staat en welke uitdagingen er worden verwacht. Zij denken daarbij aan:
● ontwikkelingen van krimp op Schiphol - terugdringen van het aantal vliegbewegingen;
●  toenemende belastingen vanuit de overheid;
● investeringen in een nog duurzamere vloot.

Transavia gaf ook aan een aantrekkelijke werkgever te willen zijn voor de toekomst van cabinepersoneel. In hun lange termijnstrategie wordt verder uitgewerkt hoe zij als bedrijf samen met het personeel goed vooruit kan.

Vervolgoverleg
Met de aftrap van dit overleg streven we ernaar om voor 1 april 2023 te komen tot een nieuwe cao voor Transavia cabinepersoneel. Er zijn voor komende tijd voorlopig 6 bijeenkomsten gepland en de eerstvolgende is op maandag 13 februari.

Tot slot bedanken we jullie nogmaals voor het meedenken: samen sterk voor en door jou!

Lauren Klaassen & Antonie Kloots
Transavia sectiebestuurders

Services

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA