VNC blijft inzetten op baanbehoud bij KLM

12 jun. 2020
De VNC heeft en houdt de volle focus op baanbehoud, dat is de namelijk de voorkant van het proces inzake de coronacrisis. Daarom hebben we KLM vandaag gemeld dat we snel de mogelijke opties om zoveel mogelijk collega’s binnen de poorten te houden, verder willen verkennen en uitwerken.  

Vrijwillig het bedrijf verlaten is inmiddels mogelijk door de KLM brede VVR (naast de cabine variant) die sinds 1 juni voor vijf weken openstaat.

Ideeën en input voor baanbehoud zijn altijd welkom
We hebben op verzoek van veel collega’s nog eens aan KLM gevraagd om de termijn voor inschrijving voor de VVR te verlengen maar KLM gaf aan er op te vertrouwen dat deze periode voldoende tijd biedt. Wij vinden vijf weken voor het afwegen van zo’n belangrijke beslissing best kort en daarom heeft de VNC diverse digitale infosessies gehouden voor belangstellenden. Vooral de meer seniore collega’s lieten zich door ons voorlichten ten behoeve van hun afweging om al dan niet met de VVR te gaan.

Opties ter voorkoming van gedwongen ontslag
Naast de VVR staan op onze lijst met mogelijkheden nog: op vrijwillige basis (tijdelijk en structureel) minderwerk, meer (tijdelijk) deeltijd, non-activiteit, ouderschapsverlof, detachering, het niet aanvullen bij natuurlijk verloop (‘pensionado’s’).
Ook van leden ontvangen we ideeën en input, deze bundelen we en nemen we mee naar de overlegtafel.
Heb jij ook nog vondsten of denkbeelden die mogelijk gedwongen ontslag (of zo veel als mogelijk) kunnen voorkomen? Mail ze ons vooral: secretariaat@vnconline.nl.

Dank bij voorbaat voor het meedenken!

KLM bestuur

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA