• home
  • Actueel
  • VNC bij conferentie over verstorend gedrag passagiers

VNC bij conferentie over verstorend gedrag passagiers

23 jun. 2014

De VNC wordt regelmatig uitgenodigd voor grote internationale conferenties aangaande cabinepersoneel. We doen daar niet alleen veel kennis op,
De VNC wordt regelmatig uitgenodigd voor grote internationale conferenties aangaande cabinepersoneel. We doen daar niet alleen veel kennis op, we delen ook ervaringen met andere aanwezige cabinebonden en vliegmaatschappijen. In dit verslag lezen jullie in vogelvlucht de opgedane informatie.

Half juni waren voorzitter Annette Groeneveld (KLM) en vicevoorzitter Sander Kok (transavia.com)*  in Londen bij de Dispax World Conference. Dit was de tweede internationale conferentie over verstorend gedrag van passagiers aan boord, waaronder ook mensenhandel wordt besproken. Naast cabinepersoneel van verschillende luchtvaartmaatschappijen waren er ook trainers, wetenschappers en onderzoeksteams naar verstorend gedrag van passagiers aanwezig.

In bedwang houden
De wet- en regelgeving omtrent dit onderwerp is vastgelegd in de Tokyo en Montreal Conventies. Hierin staat onder andere welke bevoegdheden cockpit- en cabinepersoneel hebben bij het in bedwang houden van unruly passengers. In de praktijk blijkt echter dat de regelgeving nogal wat mazen in het net kent. Als bijvoorbeeld een passagier dermate verstorend gedrag vertoont dat wordt besloten om diegene op een buitenstation van boord te zetten, is het mogelijk dat het desbetreffende land de persoon weigert of besluit niet te bestraffen. Ook kunnende boetes en straffen voor een overtreding per land erg verschillen. Uit een presentatie van IATA (International Air Transport Association) bleek dat veel van deze mazen in recente aanpassingen zijn gedicht, echter het blijft lastig om hier internationaal waterdichte afspraken over te maken.

Vastbinden
Het belang voor cabinepersoneel om goed de procedures omtrent het restrainen (vastbinden aan boord met tie-wraps) van passagiers te volgen werd nogmaals benadrukt. Het komt namelijk voor dat luchtvaartmaatschappijen - en helaas ook cabinepersoneel zelf - door unruly passengers worden aangeklaagd omdat ze zogenaamd onterecht of met buitenproportionele middelen zouden zijn aangepakt.

Om problemen aan boord te voorkomen worden er in toenemende mate door luchthavens en luchtvaartmaatschappijen maatregelen genomen om onhandelbare passagiers van boord te weren. Verschillende sprekers, onder wie professoren en onderzoekers, gaven toelichtingen op hoe verschillende onderzoeken naar het gedrag van passagiers op luchthavens worden uitgevoerd en hoe gedrag kan worden beïnvloed. Denk aan nauwere samenwerking tussen medewerkers bij de check-in, security en aan de gate zodat unruly passengers als ze al aan boord gaan voldoende zijn aangesproken op hun gedrag. Nu wordt er bij de security voornamelijk gelet op verboden attributen in de bagage en niet zozeer op passagiersgedrag. Securitypersoneel zou hierin beter getraind kunnen worden.

Mensenhandel is een groot issue
Uit de presentatie over human trafficking (mensenhandel) blijkt het op commerciële vluchten vervoeren en verhandelen van kinderen en volwassenen een groot issue, bijna groter dan de drugshandel. Onder onze neus worden deze passagiers vervoerd naar bestemmingen waar ze verdwijnen in de seksindustrie of de moderne slavernij. Het doel van deze presentatie was om het cabinepersoneel inzicht te verschaffen in de werkwijze en hoe we eventuele signalen van human trafficking kunnen opvangen. Binnenkort verschijnt er een achtergrondartikel in het VNC magazine van twee instructeurs van de Koninklijke Marechaussee over dit afschuwelijke fenomeen.

In dit verslag hebben we de belangrijkste punten verwoord. Mocht je echter vragen hebben over de Dispax Conferentie neem dan gerust contact met ons op.

VNC bestuur

* op de foto: VNC bestuursleden Annette Groeneveld en Sander Kok

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA