• home
  • Actueel
  • VNC bereikt overeenstemming met KLC over voorwaarden nieuwe leidinggevende functie en andere zaken

VNC bereikt overeenstemming met KLC over voorwaarden nieuwe leidinggevende functie en andere zaken

26 nov. 2020
De VNC heeft met KLC een principeakkoord gesloten over de voorwaarden van de nieuwe leidinggevende functie die tegelijk met de komst van de Embraer E195 geïntroduceerd wordt. Ook is er overeenstemming bereikt over het maximeren van het aantal stretches en het combineren van nevenopdrachten en drie vluchten.

Introductie Cabin Supervisor
De nieuwe leidinggevende functie gaat Cabin Supervisor heten en zal vanaf 1 februari 2021 geïntroduceerd worden. De opleidingsperiode zal in januari starten en alle IFS’en zullen in een tijdsbestek van drie maanden worden opgeleid tot Cabin Supervisor. Mocht een IFS wegens omstandigheden niet opgeleid kunnen worden zal hier een passende maatregel voor genomen worden, waarover later in dit bericht meer.

Doordat deze functie meer verantwoordelijkheid met zich meedraagt vond de VNC al vanaf het begin van het cao proces dat hier meer salaris tegenover dient te staan. Dit bleek destijds al een heikel punt waar partijen later, middenin de Coronacrisis, opnieuw over in overleg zijn getreden. Het belang van deze nieuwe functie met de daaraan gekoppelde salarisverhoging was, ondanks de Coronacrisis, voor de VNC echter evident.
Wetende dat het in deze tijd, waarin het uitermate ingewikkeld is om afspraken te maken waar kostentoename aan verbonden zijn, hebben we toch weten af te dwingen dat er een salarisverhoging vastzit aan de nieuwe functie van Cabin Supervisor. Het salarishuis kun je hier vinden in het principeakkoord.
Tegelijkertijd hebben we afgesproken om begin 2022 een evaluatiemoment te houden en te bepalen of het betalingsniveau aangepast dient te worden. Dit omdat de VNC en KLC gedurende het cao proces uiteenlopende voorstellen hadden waarop geen overeenstemming bereikt kon worden. Echter, we zijn positief over het feit dat we in deze tijd toch een verhoging hebben gerealiseerd.

Vervallen van Inflight Supervisor
Met het introduceren van de Cabin Supervisor nemen we tegelijkertijd afscheid van de functie van Inflight Supervisor. Deze functie is niet meer relevant nu er een nieuwe functie is die past bij de infasering van de E195. Zoals gezegd zullen alle IFS’en opgeleid worden, tenzij zij iemand wegens omstandigheden niet opgeleid kan worden. Als blijkt dat een IFS niet voor 2 mei opgeleid kan worden als Cabin Supervisor zal diegene geplaatst worden in de functie van Senior CA maar wel met behoud van salaris middels een suppletieregeling. Wanneer op een later moment op basis van productiebehoefte opnieuw Cabin Supervisors worden opgeleid zal de betreffende groep met eerste prioriteit en op basis van senioriteit, opnieuw in de gelegenheid worden gesteld opgeleid te worden. Wanneer betreffende medewerker(s) per 1 november 2022 niet zijn opgeleid, vervalt voornoemde prioriteit. Verdere details van deze suppletieregeling zijn terug te vinden in het principeakkoord.

Maximering stretches
Een lang gekoesterde wens van zowel leden als het Sectiebestuur is het maximeren van het aantal stretches tot maximaal 4. In eerdere cao processen dienden we telkens opnieuw te onderhandelen over deze maximering, maar ditmaal hebben we een permanente afspraak weten te maken. Dat is positief en zorgt ervoor dat 5 stretches nu niet meer aan de orde zijn.

Nevenopdrachten combineren met maximaal drie vluchten
Vanuit KLC kwam de wens om nevenopdrachten te combineren met vluchten, deels om zo efficiënter te kunnen opereren maar ook omdat zij merkte dat CA’s het storend vonden als zij voor bijvoorbeeld alleen een functioneringsgesprek naar Schiphol dienden te komen. Hoewel wij dit kunnen begrijpen, hebben we wel voorwaarden gehangen aan deze afspraak. Zo kan er slecht één werktijd op het basisstation aanvangen; binnen één werktijd kunnen meerdere opdrachten (vluchtcombinaties) worden gegeven; de tijd voor de nevenopdracht en de tijd tussen de vlucht en nevenopdracht telt mee als vluchtdiensttijd en de totale vluchtdiensttijd (FDP) van de combinatie van vluchten en nevenopdracht niet meer dan 11 uur zal bedragen.
Een evaluatie en eventuele aanpassing van deze afspraken zal uiterlijk een jaar na dato plaatsvinden.

We zijn blij dat we met dit principeakkoord meer duidelijkheid kunnen geven over de toekomst en we hebben, zeker in deze omstandigheden, goede arbeidsvoorwaardelijke afspraken kunnen maken waar onze leden wat aan hebben. Het principeakkoord leggen we dan ook positief voor aan de leden. Er zal een digitale stemming plaatsvinden over het akkoord via Inkesta, hiervoor ontvangen jullie nog een link om je stem mee uit te brengen. Je hebt tot woensdag 2 december 9:00 uur de tijd om te stemmen.
Voor het volledige principeakkoord klik hier.

Mochten jullie vragen hebben of meer informatie willen over het akkoord neem dan gerust contact op via 020-5020480 of via sectiebestuur.klc@vnconline.nl.

KLC sectiebestuur

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA