• home
 • Actueel
 • VNC bereikt onderhandelingsresultaat over KLC CAO cabinepersoneel

VNC bereikt onderhandelingsresultaat over KLC CAO cabinepersoneel

11 feb. 2021
De VNC heeft vandaag, na een lang onderhandelingsproces, een resultaat bereikt voor een nieuwe CAO van KLC Cabinepersoneel. De VNC heeft er veel moeite in gestoken om in de huidige omstandigheden een zo goed mogelijk pakket samen te stellen.

We lichten bij deze het bereikte resultaat en het verdere verloop van het proces toe.

Loon en looptijd
Er is een structurele loonsverhoging van 2,5% afgesproken per 1 augustus 2020, dus met terugwerkende kracht. Deze loonsverhoging is afgetopt tot modaal, hiermee blijft deze loonsverhoging in lijn met de overheidseisen. Concreet zullen daarom vanaf de CA1 salaristrede 8, Inflight Supervisor salaristrede 6 en Cabin Supervisor salaristrede 5 geen verhogingen plaatsvinden.

Wel is in een apart protocol, dat loopt tot 1 februari 2024, een toeslag afgesproken voor CA1’s en Cabin Supervisors in hun negende en tiende dienstjaar. We hebben dit gedaan om de CA’s die momenteel boven modaal verdienen of gaan verdienen en vertraagd zullen doorstromen naar KLM perspectief te blijven bieden in hun salarisgroei.

De winstdeling van 2019 zal in twee delen worden uitgekeerd, waarbij de eerste helft zo spoedig als administratief mogelijk wordt uitbetaald en de tweede helft in oktober 2021.

Voor wat betreft de looptijd van de cao is overeengekomen deze te laten eindigen op 28 februari 2022. De VNC vindt dit belangrijk, omdat we daardoor tijdig in onderhandeling kunnen over nieuwe arbeidsvoorwaarden.

Tekstuele aanpassingen en inhoudelijke toevoegingen Verder zal de cao uitgebreid worden met:
 • een talenbonus van €250 bruto per jaar;
 • een keuzevrijheid in de bewilligingsregeling tussen het laten uitbetalen van de extra vrije dag (6,5% van het bruto maandsalaris) óf het verkrijgen van een extra vrije dag op je teller;
 • een essentiële aanpassing en verduidelijking in onze CAO-tekst rondom de dienstbetrekking, waardoor de juridische houdbaarheid van de tekst in het voordeel van de CA is;
 • de spreiding voor het indelen van LELR dagen wordt ruimer. In plaats van maximaal 2 LELR dagen per 4 weken worden er in de toekomst maximaal 2 LELR dagen per 10 weken ingedeeld;
 • een voorrangsregeling op het selectietraject voor CA’s die hun IFS sollicitatietraject positief hadden afgerond, maar nog geen opleiding hebben gehad;
 • het beschikbaar stellen van de tool VacChange voor vakantieruilingen en tevens zal door de VNC en KLC worden onderzocht welke mogelijkheden er zijn om huidige en andere roostersystemen aan te passen en/of toe te voegen om CA’s meer grip op hun rooster;
 • de introductie van de Wet WIEG. Deze regeling maakt het voor de partner mogelijk om (aanvullend) geboorteverlof op te nemen;
 • de Unfit to Fly regeling gaat onderdeel uitmaken van onze CAO;
 • de tekst over het inzetten van Superjokers is verduidelijkt;
 • een hernieuwde prioriteitsstelling voor als er (externe) vacatures ontstaan bij KLC. Daarbij is een nieuwe eerste prioriteit: CA’s wiens contract in het slechtste geval, wegens bedrijfseconomische omstandigheden, niet verlengd zou worden. Voor alle duidelijkheid, we krijgen geen signalen dat dit nu aan de orde is. Deze afspraak is gemaakt voor het geval dat het slechts mogelijke scenario aan de orde zou komen.

Vervolg van het proces
Gezien de huidige omstandigheden waarin we verkeren is de VNC van mening dat een loonsverhoging met terugwerkende kracht of voor sommige CA’s een toeslag op loon een behoorlijk resultaat is. Samen met de andere onderdelen van het pakket waarin duidelijke verbeteringen zichtbaar zijn, kiezen wij ervoor om dit onderhandelingsresultaat positief voor te leggen aan onze leden.

Dit betekent dat er gestemd kan worden over het bereikte resultaat. De link waarmee je je stem kunt uitbrengen zal morgen naar alle KLC leden worden verstuurd. De stemming zal open staan tot woensdag 17 februari 17:00 uur.

Naast bovenstaande toelichting geven wij jullie graag meer informatie en achtergrond over het behaalde onderhandelingsresultaat middels digitale infosessies op:

 • maandag 15 februari van 13:30 - 15:00 uur
 • dinsdag 16 februari van 14:00 - 15:30 uur
 • woensdag 17 februari van 13:30 - 15:00 uur

Opgeven voor een van deze infosessies kan via dit registratieformulier. Mocht je geen infosessie kunnen bijwonen, maar heb je wel vragen, mail dan naar sectiebestuur.klc@vnconline.nl.

Voor de exacte teksten van beide protocollen klik hier voor het CAO Protocol of hier voor het CAO protocol ‘Tijdelijke toeslag vanwege vertraagde doorstroom’.

KLC Sectiebestuur

Cabine-collega maar (nog) geen VNC lid? Wij onderhandelen voor jou over jouw baan, jouw arbeidsvoorwaarden dus jouw toekomst. Geef jezelf en alle leden uit het cabinekorps ondersteuning en word lid via dit aanmeldformulier of mail/bel voor meer info: secretariaat@vnconline.nl - 020 5020480. Hoe meer leden, des te sterker we staan in de vertegenwoordiging van de belangen van het cabinepersoneel. De VNC is samen sterk met de kracht van de gezamenlijkheid en oog voor het individu!

Services

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA