• home
  • Actueel
  • VNC bereikt onderhandelingsresultaat met transavia

VNC bereikt onderhandelingsresultaat met transavia

10 dec. 2020
Vanochtend hebben we na een lang en moeilijk proces uiteindelijk een onderhandelingsresultaat bereikt met transavia. Op zeer korte termijn brengen we het protocol in stemming bij onze transavialeden. Eveneens is er aanstaande dinsdag (15 december) een live ledensessie met het sectiebestuur gepland.

In oktober werd er een akkoord op hoofdlijnen bereikt en vervolgens is er hard gewerkt om nog verbeteringen te realiseren en tenslotte alles in heldere teksten te formuleren. Wij sturen morgen (vrijdag 11 december) het onderhandelingsresultaat toe aan de leden zodat je alle inhoud kan bestuderen.

Baanbehoud heeft prioriteit
Dat transavia in de grootste crisis ooit verkeert, is al een tijd bekend. Voor het voortbestaan van het bedrijf en dus van onze banen is het van uiterst belang om de leningen en garantstellingen vanuit de overheid veilig te stellen. De VNC pakt daarin haar verantwoordelijkheid en wij vinden het van essentieel belang om een Sociaal Plan af te spreken en op te nemen in de cao. In dit Sociaal Plan wordt met vrijwillige instrumenten geprobeerd om gedwongen ontslag te voorkomen en het biedt een vangnet om de sociale en financieel nadelige gevolgen zo goed als mogelijk te ondervangen voor collega’s die onverhoopt toch gedwongen zouden worden ontslagen.

Terugkeergarantie van 5 jaar
In de afgelopen periode hebben we afspraken weten toe te voegen over een terugkeergarantie van 5 jaar met behoud van functie en arbeidsvoorwaarden. Dat is een belangrijk punt want dat betekent dat indien een collega gedwongen zou worden ontslagen, diegene de kans krijgt om weer opnieuw in dienst te treden zodra er weer cabinepersoneel nodig is. Men kan dan terugkeren in dezelfde functie met hetzelfde percentage dat voor het gedwongen ontslag van toepassing was. Ook het behoud van de afbouwregeling voor collega’s die daar bij uitdiensttreding al gebruik van maken is nu gerealiseerd. Dit waren belangrijke wensen van onze leden!

Financiële voorwaarden
Zoals bekend zijn er door de overheid (financiële) voorwaarden gesteld aan het verkrijgen van de noodzakelijke leningen en garantiestellingen. Dit zal betekenen dat er gedurende de looptijd van de cao (t/m maart 2022) geen structurele loonsverhogingen komt. Voor medewerkers die boven modaal (€36.500,- per jaar - peildatum 2020) verdienen zal er een tijdelijke tredepauze worden ingesteld. Het zijn moeilijke maar wel zeer noodzakelijke beslissingen voor het voortbestaan van het bedrijf en dus baanbehoud bij transavia.

Winstdelingsregeling 2026/2027
Gedurende het onderhandelingsproces hebben we bij transavia continu gehamerd op een juiste balans met de andere domeinen (grond- en cockpit). Dus als er daar een verbetering zou worden afgesproken, dat die dan ook voor het cabinepersoneel moet gelden.
Na het bereiken van het akkoord op hoofdlijnen, kwam ons ter ore dat er bij een ander domein een andere eenmalige verbetering was afgesproken. Wij hebben hierover direct aan de bel getrokken bij het bedrijf omdat dit ook voor ons moest gelden. Na meerdere moeizame overleggen hierover kwam transavia maandag met een handreiking dat er bij cabine een afspraak gemaakt kon worden met een factor van 1.2x de uitkering van het WDR-percentage. Dit was hun uiterste handreiking en gebaseerd op het percentage van inleveren van de verschillende domeinen. Waar de bijdrage van cabine 6,7% is aan de besparingen is dat in een ander domein bijvoorbeeld 18,7%, daar zit dan ook direct het verschil.

De VNC leden hebben nu de laatste stem in dit proces
In zijn algemeenheid zijn er tussen de werkgever en de werknemersorganisatie altijd behoorlijk grote verschillen van inzicht over hetgeen er tijdens een cao-traject aangepast dient te worden. Het gaat er bij tijd en wijle hard aan toe tijdens het overleg. Dat zijn de spelers aan tafel wel gewend maar deze cao-ronde was buitengewoon moeilijk omdat transavia in deze cabine cao-ronde puur op zoek was naar besparingen en niet keek naar waar er plussen gemaakt konden gaan worden. Dat lijkt logisch in een crisis maar de VNC heeft in deze crisis bovenal toch de opdracht om het inkomen van de cabinemedewerker veilig te stellen. De VNC is het lang niet op alle vlakken eens geworden met de werkgever maar na veel verschil van inzicht tussen transavia en de VNC zijn wij van mening dat onze schouders onder het voortbestaan van transavia moeten zetten. De VNC leden hebben nu de laatste stem in dit proces.

Digitale info-sessie
Omdat jullie mening erg belangrijk is, organiseren wij aanstaande dinsdag een Teams sessie van 14.00 tot 16.00 uur, informatie over het aanmelden krijgen jullie spoedig. Ook een toelichting over de start van het stemmen en het proces komt snel jullie kant op.
Heb je naar aanleiding van dit bericht vragen, stuur ze dan naar sectiebestuur.transavia@vnconline.nl we helpen je graag!

Angela Visser & Antonie Kloots
sectiebestuur transavia


Services

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA