VNC bereikt cao principeakkoord met easyJet

15 dec. 2022
De afgelopen twee maanden hebben we intensief en constructief onderhandeld met easyJet om onze huidige cao, die op 31 maart 2023 afloopt, te vernieuwen en verbeteren. We zijn blij dat we een voorlopig cao principeakkoord hebben bereikt dat aanzienlijke positieve punten bevat, met een looptijd van 1 april 2023 tot en met 31 maart 2026.

Het principeakkoord is mede dankzij jullie input tot stand gekomen, onder meer via onze gebruikelijke uitvraag onder leden voorafgaand aan de cao-onderhandelingen en tijdens infosessies via Facebook livestream. De roep om verbeterde financiële punten kwam vanuit het overgrote merendeel van jullie en daar hebben we ons dan ook sterk voor gemaakt.

Enkele hoogtepunten van het akkoord zijn onder meer:
* Verhoging basissalaris met 7,25% voor het eerste jaar (01-04-2023 tot 31-03-2024)
* Verhoging sectorvergoeding van 5% voor het eerste jaar (01-04-2023 tot 31-03-2024)
* Inflatiecompensatie op basissalaris en sectorvergoeding voor jaar 2 en 3 van de cao (01-04-2024 t/m 31-03-2026)
* Eenmalige vergoeding tussen € 900,- en €1400,- (afhankelijk van lengte dienstverband)
* Disruption betaling
* Verbetering van vergoeding bij ziekte
* Verhoging pensioenpremie naar 9,5% (opnieuw onderhandelbaar als nieuwe Nederlandse pensioenwet definitief wordt)
* Verhoging betaling nachtstop, DDO/IDO en OFFC
* Verbetering reiskostenvergoeding en meer.

VNC (Teams) en live ledeninfosessies VNC kantoor, Stationsplein 406 Schiphol-Oost
De komende weken houden wij ledeninfosessies op ons VNC kantoor waar wij het gehele principeakkoord en wat dit betekent voor onze leden met jullie delen. Kom gerust langs op ons kantoor of doe mee via Teams. Tijdens deze ledeninfosessies zullen we toelichtingen geven en jullie eventuele vragen beantwoorden. We vinden het belangrijk dat al onze leden inzicht krijgen om in een later stadium weloverwogen te kunnen stemmen.  
Aanmelden voor het bijwonen van een van deze bijeenkomsten kan via deze link.

Je kunt daarbij kiezen uit onderstaande data:
* donderdag 22 december om 10.30 en 14.30 uur
* dinsdag 27 december om 10.30 en 14.30 uur
* maandag 2 januari om 10.30 en 14.30 uur
* woensdag 4 januari om 10.30 en 14.30 uur
* vrijdag 6 januari om 10.30 en 14.30 uur.

Jouw stem telt!
Het principeakkoord wordt in januari aanstaande ter stemming voorgelegd aan onze leden. De stemming gaat open op maandag 9 januari 2023, via e-mail. Voor die tijd zullen wij meer informatie over het stemproces delen met onze leden.

Wij danken jullie voor het vertrouwen in de VNC en wij zien jullie graag binnenkort tijdens een van onze infosessies.

Wij wensen jullie alvast hele fijne feestdagen!

Farah van Keeken en Dino Brunst
easyJet Sectiebestuur

English versionVNC reaches tentative CLA agreement easyJet

Over the past two months we have intensely and constructively negotiated with easyJet to improve our current collective labor agreement (CLA) which is due to expire on march 31st of 2023. We are pleased to say we have reached a tentative agreement that will mark significant improvements from April 1st 2023 until march 31st 2026.

The tentative agreement has been sculpted with your input that you have given us by filling out surveys and your attendance during our info sessions that we have hosted via Facebook livestream. The call for improvement of the financial aspects of the CLA came from the majority of our members and we have focused on this.

Some highlights of the agreement are as follows:

-
Basic pay increase of 7.25% for year one (01-04-2023 till 31-03-2024)
-
Sector pay increase of 5% for year one (01-04-2023 till 31-03-2024)
-
Inflation compensation on basic pay and sector pay for years 2 and 3 of the CLA (01-04-2024 till
31-03-2026)
-
One off signing payment between € 900 and € 1400 (depending on length of service)
-
Disruption payment
-
Sick pay improvement
-
Pension contribution increase to 9,5% (to be renegotiated as soon as new Dutch law is final)
-
Increase in night stop, DDO/IDO, and OFFC payment
-
Commuting allowance improvement and more.

Infosessions at VNC office, Stationsplein 406 Schiphol-Oost
In the next weeks we will be hosting info sessions at our VNC office where we will share the entire deal and what this means for our members. Feel free to join us at our office or via Teams. During these info sessions we will answer all of your questions to ensure that all of our members make an informed decision.  You can sign up for the info sessions on the following dates:

*Thursday the 22nd of December at 10.30 and 14.30
*Tuesday the 27th of December at 10.30 and 14.30
*Monday the 2nd of January at 10.30 and 14.30
*Wednesday the 4th of January at 10.30 and 14.30
*Friday the 6th of January at 10.30 and 14.30

Please apply for attendance of one of these meetings via this link.

Your vote matters!
As you know the tentative agreement will be put to a vote amongst our members. Voting will commence on Monday the 9th of January via email. In due time you will receive more information about casting your vote.

We would like to thank you for your trust in the VNC and we are looking forward to seeing you at one of our info sessions soon.

Wishing you a warm festive season!

Farah van Keeken and Dino Brunst
Board VNC easyJet section

Belangen-behartiging

Word nu ook lid/Become a member

Services

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA