• home
  • Actueel
  • VNC bereikt cao onderhandelingsresultaat met transavia

VNC bereikt cao onderhandelingsresultaat met transavia

6 apr. 2017

Deze week is de VNC met transavia tot een nieuwe cao voor het cabinepersoneel van transavia gekomen. In dit onderhandelingsresultaat heeft het VNC sectiebestuur een structurele loonsverhoging voor het cabinepersoneel bedongen en zijn er verdere afspraken gemaakt over het nieuw te ontwikkelen indelings- en biedsysteem. Het sectiebestuur heeft het onderste uit de kan proberen te halen, en dit onderhandelingsresultaat is uiteindelijk het hoogst haalbare gebleken dat wij neutraal aan de leden zullen voorleggen.
Loonsverhoging
De VNC leden hebben het sectiebestuur aan het begin van de onderhandelingen met een duidelijke opdracht op pad gestuurd; na jaren van investeringen door het cabinepersoneel d.m.v. productiviteitsverhogingen en een stilstand voor wat betreft het loon (nul-lijn en tredepauzes), is het tijd voor een structurele loonsverhoging. Dit onderhandelingsresultaat is qua loon niet spectaculair, maar de trend om je eigen loonsverhoging te betalen is wel voorbij.

*Structureel 1% per 1 december 2017
*Structureel 0,5% per 1 juli 2018
*Eenmalig 0,5% per 1 okt 2018, deze wordt omgezet in een structurele loonsverhoging wanneer de complete WRR regelset is ingevoerd voor 1 okt 2018
Berekening eenmalige loonsverhoging: 12x maandsalaris plus vakantietoeslag plus eindejaar toeslag indien van toepassing. Dit wordt na rato berekend (deeltijdpercentage en evt maanden in dienst geweest).

WRR
Het VNC sectiebestuur heeft verder afspraken gemaakt die betrekking hebben op het nieuw te ontwikkelen automatische indelings- en biedsysteem. Er wordt naar mogelijkheden gezocht om meer gezonde indelingen te produceren, een meer gelijke verdeling van productie te realiseren en medewerkers meer invloed op het eigen rooster te geven.

CAO-partijen zullen in gezamenlijkheid vaststellen op welke wijze meer invloed op het eigen rooster kan worden bereikt, bijvoorbeeld door het aanvragen van VE’s, dan wel het aanvragen van weekendligging.

Om introductie van Tbids eenvoudiger te maken, de voordelen van Tbids optimaal tot zijn recht te laten komen en zowel gezonde als eerlijke roosters te kunnen produceren komen partijen overeen gezamenlijk de mogelijkheden te onderzoeken voor introductie van een sterk vereenvoudigde regelset. Dit onderzoek kent een aantal fasen.

Er is afgesproken om verder onderzoek te doen naar een eventuele nieuwe WRR (Werk en Rusttijden Regeling. De huidige WRR is zorgvuldig opgebouwd maar in de loop der jaren ook erg complex gewor-den. Deze WRR afspraken zijn ooit stuk voor stuk met een bepaald doel gemaakt. Bij dit onderzoek naar een nieuw WRR bekijken we of we deze doelen ook op een andere, meer transparantere manier kunnen bereiken. Het is belangrijk om te weten dat met dit cao onderhandelingsresultaat nog geen WRR regels zijn afgeschaft. Het is niet de intentie om met deze afspraak een productiviteitsverbetering te realiseren. Toekomstige veranderingen in de WRR zullen wij altijd eerst in aparte ledenvergaderingen toelichten en ter goedkeuring aan de leden voorleggen.

Ledenvergaderingen
Het sectiebestuur zal in mei vijf ledenvergaderingen plannen waarin wij dit onderhandelingsresultaat neutraal aan de leden zullen voorleggen. Het uiteindelijke oordeel is namelijk aan jou! Dit zullen wij doen zowel op ons kantoor op Schiphol-Oost als in de regio op de verschillende meldstations. Tevens kan je dan ook jouw stem uitbrengen. Op de volgende data zullen we deze ledenvergaderingen houden:

Maandag 15 mei: Rotterdam

Dinsdag 16 mei : Eindhoven

Woensdag 17 mei: Rotterdam

Donderdag 18 mei: Amsterdam

Vrijdag 19 mei: Amsterdam

Te zijner tijd zullen we jou de definitieve locaties en tijdstippen doorgeven. In de aanloop naar de ledenvergaderingen zullen we d.m.v. meerdere berichten het onderhandelingsresultaat nog verder toelichten. We hopen jou op een van de ledenvergaderingen te mogen verwelkomen!

Sectiebestuur transavia
Lees je onze berichten en ben je cabinecollega maar (nog) geen VNC lid? Doe echt mee met invloed op jouw baan, jouw arbeidsvoorwaarden, jouw toekomst en jouw pensioen! Hoe meer leden, hoe sterker we staan en dat is nodig, zeker in deze moeilijke tijden. Geef jezelf ondersteuning met steun aan de VNC. Wil je lid worden? Mail/bel voor meer info: secretariaat@vnconline.nl - 020 5020480

Services

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA