VNC Algemene Ledenvergadering 21 juni

16 jun. 2017
Onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) voor alle leden is ditmaal op woensdag 21 juni. Naast uitleg van het reilen en zeilen van de VNC is er ook tijd voor het uitwisselen van informatie en gelegenheid om bij te praten met de bestuursleden en andere aanwezige collega's van easyJet, KLC, KLM, transavia en TUI fly.

De Algemene Leden Vergadering op 21 juni is van 14:00 tot 17.00 in Hotel ibis, Schipholweg 181, 1171 PK Badhoevedorp (Schiphol-Noord).

In verband met de organisatie vragen we je komst aan te melden voor dinsdag 20 juni via een mail aan secretariaat@vnconline.nl

De agenda van de ALV ziet er als volgt uit:
1.Opening
2.Mededelingen
3.Goedkeuring verslag ALV d.d. 29 juni 2016
4.Presentaties jaar 2016 VNC
5.Presentatie cijfers VNC
1.Financieel verslag afgelopen boekjaar, vaststelling jaarverslag 2016
2.Begroting 2017 (bijgesteld) en begroting 2018
6.Verslag Kascommissie
7.Samenstelling Kascommissie
8.Stemming agendapunt 5
9.Memo Oprichting easyJet sectie
10.Memo Voorstel aanpassing Statuten VNC t.b.v. besluitvorming (inclusief bijlage)
11.Memo Eenmalig verschuiven termijn sectiebestuursleden
12.Memo Aanpassingen Reglement van Orde Ledenraad (inclusief bijlage)
13.Memo Verlenging lidmaatschap UOV
14.Vaststellen contributies en bijdragen:
1.Reguliere contributies
2.Geassocieerde leden en donateurs
15.Voordracht benoeming erelid/leden
16.Rondvraag
17.Sluiting

Toelichting op de agenda

Alle stukken worden naar je e-mail adres gestuurd, wanneer je je hebt aangemeld via het secretariaat@vnconline.nl. Ook als je niet komt, zijn voor leden de stukken bij het secretariaat opvraagbaar.

Ad 4. De voorzitter en de sectievoorzitters zullen een presentatie verzorgen bij dit agendapunt.

Ad 5. De penningmeester zal een presentatie verzorgen bij dit agendapunt. De cijfers liggen ter inzage tijdens de vergadering.

Ad 6. Op de VNC website, middels een nieuwsbericht en in een komend VNC magazine zal het verslag verspreid worden.

Ad 9 t/m13. Bij deze agendapunten zal een schriftelijke stemming plaatsvinden.

Ad 14. Het algemeen bestuur houdt de contributies op het niveau van 2016.

We sluiten de ALV af met een borrel waarvoor alle leden van harte zijn uitgenodigd! Aanmelden voor de ALV dus graag via secretariaat@vnconline.nl.

We zien je graag de 21e juni in Hotel ibis.

Tot dan!

VNC bestuur

Services

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA