• home
  • Actueel
  • VNC actief deelnemer overheidsoverleg COVID-19 maatregelen

VNC actief deelnemer overheidsoverleg COVID-19 maatregelen

17 okt. 2022
De VNC neemt namens het cabinepersoneel actief deel aan overleggen omtrent eventueel te nemen COVID-19 maatregelen. De Nederlandse overheid vraagt bedrijfstakken om voor hun beroepsgroep mee te denken en mee te beslissen over mogelijke coronamaatregelen. Doel is meer logische en bij de specifieke doelgroep passende maatregelen voor het (zoveel mogelijk) voorkomen van een uitbraak.

De VNC trekt hierin samen op met vertegenwoordigers van de VNV; KLM; de Board of Airline Representatives in the Netherlands (BARIN); Schiphol; de gemeente Haarlemmermeer en ministeries.

Meer logica door meer betrokkenheid
Dit platform bespreekt gezamenlijk welke verantwoordelijkheid de overheid heeft en wat betrokken partijen eventueel kunnen betekenen. De afgelopen jaren hebben we als cabinepersoneel helaas te maken gehad met veel verschillende maatregelen, die niet allemaal even logisch leken en vaak lastig uitvoerbaar waren. Denk aan de handhaving van de mondkapjesplicht voor en door cabinepersoneel.
De VNC vindt het onder meer belangrijk dat maatregelen in de Nederlandse luchtvaart in verhouding zijn en wij geen strengere eisen krijgen opgelegd dan andere sectoren. Zo werd de mondkapjesplicht als laatste op Schiphol en aan boord afgeschaft, lang nadat deze in de samenleving al was afgebouwd. Samenwerking tussen de verschillende (Europese) landen is ook cruciaal om een zoveel mogelijk eenduidig beleid te hanteren en oneerlijke concurrentie tegen te gaan. Kortom: we denken en bepalen mede of en zo ja welke maatregelen nodig kunnen zijn om (deels) te voorkomen dat corona opnieuw grote gevolgen gaat hebben.

Proportioneel en uitvoerbaar
De Nederlandse overheid vraagt ons als deelnemers aan dit platform om gezamenlijk plannen voor te stellen en af te stemmen voor implementatie. Daar zitten nog wel wat haken en ogen aan: de maatregelen behoeven de noodzakelijke juridische basis en er dient draagvlak te zijn om maatregelen mogelijk (opnieuw) in te voeren. Ook is er medische deskundigheid en ervaring vanuit de overheid en het RIVM nodig om gezondheidssituaties in te schatten.
Idealiter moeten maatregelen logisch, proportioneel en realistisch uitvoerbaar zijn. Daar maakt de VNC zich hard voor en daarom is deelnemen aan dit platform belangrijk voor het cabinepersoneel. Een vervolggesprek zal op korte termijn worden ingepland en wij houden jullie op de hoogte van de voortgang.

VNC bestuurders van KLC, KLM en Transavia

Services

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA