• home
  • Actueel
  • Verzoek om investering voor een gezonde Europese luchtvaart

Verzoek om investering voor een gezonde Europese luchtvaart

6 okt. 2016

Europeans For Fair Competition (E4FC) is een zogenaamde ‘one issue’campagne die wordt gesteund door 11 Europese luchtvaartmaatschappijen en 32 verenigingen van werknemers in de luchtvaartindustrie. Doel van deze campagne is Europese overheden, de Europese Commissie en het EU parlement ervan te doordringen dat de luchtvaartmaatschappijen uit de Golfregio met behulp van ruime staatssubsidies bezig zijn met het uit de markt drukken van Europese luchtvaartmaatschappijen.
Het streven van de Golfregio is dat, als de olie daar op is, het centrum van de wereld in de Golfregio ligt en luchtvaartmaatschappijen als Emirates, Etihad en Qatar het enige nog bestaande global network aanbieden. Op dit moment zijn Lufthansa en AF/KL de enige Europese maatschappijen die de dans van overname en faillissement ontsprongen zijn. De vraag is hoelang ze dat nog volhouden.

Tot nu toe heeft Europa de komst van steeds meer en steeds grotere vliegtuigen uit de Golfregio toegejuicht, omdat het goed zou zijn voor de consument. Het besef dat de consument straks eerst naar Dubai moet vliegen alvorens de plas over te kunnen naar bijvoorbeeld New York, de werkgelegenheid van Europese werknemers de nek wordt omgedraaid en dat het gebrek aan connectivity uiteindelijk ook bedrijven uit Europa zal verdrijven, is niet ingedaald. Sterker nog: Europa is van mening dat de staatssubsidies aan de luchtvaartmaatschappijen niet zijn bewezen.

In de Verenigde Staten is eenzelfde campagne gevoerd om de overheid ervan te doordringen dat het uitgeven van slots aan luchtvaartmaatschappijen uit de Golf zal leiden tot het uit de markt drukken van Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen. Op basis van een zogenaamde White Paper heeft de Amerikaanse lobby aangetoond dat de manier van werken van de Golfregio in strijd is met de Amerikaanse wetgeving op het gebied van concurrentie. De Amerikanen hebben ingegrepen en de luchtvaartmaatschappijen uit de Golf hebben maar zeer beperkt voet aan Amerikaanse grond gekregen.

Het is van belang dat er nu een Europese Paper komt. Er wordt door Europa en Nederland nog maar mondjesmaat onderkent dat er sprake is van staatssteun aan luchtvaartmaatschappijen uit de Golf regio. Onze eigen staatssecretaris haast zich iedere keer weer te benadrukken dat het allemaal niet bewezen is. Ook het mandaat waarmee Transport commissaris Bulc nieuwe luchtvaartverdragen wil uit onderhandelen is redelijk vaag hoe Europa wil controleren en voorkomen dat staatssubsidies leiden tot een prijzenoorlog die Europese maatschappijen en werknemers uiteindelijk de kop gaat kosten.

De eerste voorbereidingen om tot een White Paper te komen zijn al gezet. Vakverenigingen die supporters zijn van E4FC zetten zich daarvoor in. Of dat toereikend is om te zorgen dat het White Paper er komt, is de vraag. Om de gang in het proces te houden heeft de president van de VNV donderdagmiddag 6 oktober een brief aan KLM aangeboden waarin hij KLM verzoekt actief bij te dragen aan de totstandkoming van een Europees White Paper. De VNC is supporter van E4FC en medeondertekenaar van de brief. De VNC hoopt dat ook KLM bereid is om zijn schouders te zetten onder de inspanning om de concurrentie van staatsgefinancierde luchtvaartmaatschappijen aan de kaak te stellen.

Graag ook jullie aandacht voor de nieuwe E4FC video:  https://www.youtube.com/watch?v=laJOR5c86I8.

VNC bestuur

Services

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA