• home
  • Actueel
  • Vervolg VNC ledenbijeenkomsten over KLM zaken

Vervolg VNC ledenbijeenkomsten over KLM zaken

22 jul. 2016

Rond de 100 leden hebben de afgelopen dagen onze twee informatiesessies bijgewoond, waarbij er voornamelijk positieve feedback kwam op de VNC insteek en hoe de VNC collega's dit aanlopen. Omdat er echter onder veel leden nog onrust en onduidelijkheid is over de KLM visie, zijn er woensdag 27 en donderdag 28 juli van 16.00 tot 18.00 uur opnieuw 2 sessies op het VNC kantoor te Schiphol-Oost. Inschrijven graag via secretariaat@vnconline.nl.
De sessies kenmerken zich door veel vragen, onrust en onduidelijkheid over de KLM visie maar ook door verontwaardiging en woede over de manier waarop KLM omgaat met haar personeel. Dat het bedrijf zich niet houdt aan de bijstortingsverplichting van onze pensioenen (inmiddels opgelopen tot 35 miljoen euro tekort) en verwacht dat er vrolijk verder wordt onderhandeld over opnieuw 4% productiviteitsverhoging. Dit terwijl de VNC al heel lang aangeeft dat eerst het pensioenconflict moet worden beslecht voordat er over andere cao zaken kan worden onderhandeld.

Het door KLM creëren van tekorten
Ook het vervolgens opzettelijke creëren van tekorten van cabine crew voor de komende winterplanning valt verkeerd bij onze leden. KLM heeft er inderdaad zelf voor gekozen om voor de winterplanning uit te gaan van opnieuw 4% productiviteitsverhoging (4% van het huidige korps is 250 FTE). Door het heel bewust nalaten om de voor de groei benodigde 250 fulltime cabineleden aan te nemen, heeft KLM nu een probleem dat zij wil oplossen door per 1 september de Purser op alle vluchten in de sterkte te plaatsen. Terwijl doorstroom van KLC'ers een oplossing was geweest om de groei goed op te vangen. We blijven dus zitten met 4% tekorten en niet zoals sommigen van jullie ons vroegen met boventalligheid van 4%. Er is voldoende groei maar het bedrijf kiest er voor om het cabinepersoneel niet te laten meegroeien en probeert ondertussen die aap op de schouders van de bonden te zetten.

Onze insteek
Pas als het pensioen (is uitgesteld loon en dus na je salaris je belangrijkste arbeidsvoorwaarde) goed is geregeld, komen wat betreft de VNC andere cao zaken op de onderhandelingstafel aan bod. Bij het laatste gesprek gaf KLM aan dat anders te zien: zij parkeert het pensioenprobleem met de bijbehorende ontstane tekorten en wil ondertussen verder met onderhandelingen over bezuinigingen. Voorlopig zijn het bovenstaande zaken waar we ons voor hard maken en daarna komt de toekomst visie van KLM aan bod. Veel van de genoemde ideeen over de Cabine Bemanning Samenstelling (CBS) kunnen namelijk niet worden doorgevoerd zonder akkoord van de bonden. Het zijn onderwerpen voor op de onderhandelingstafel omdat ze in de huidige cao zijn beschermd.

Wij willen tot slot nogmaals iedereen op het hart drukken om onderling het respect en de kalmte te bewaren. De enige die gebaat is bij de verdeel- en heerspolitiek is namelijk het bedrijf. Juist nu moeten we als korps tezamen laten blijven zien wat we waard zijn. Samen sterk!

Mocht je vragen hebben mail ons op secretariaat@vnconline.nl of bel 020-5020480 of als je kunt kom dan op een van onze infosessies.

KLM sectiebestuurLees je onze berichten en ben je cabinecollega maar (nog) geen VNC lid? Doe echt mee met invloed op jouw baan, jouw arbeidsvoorwaarden en jouw toekomst. Hoe meer leden, hoe sterker we staan en dat is nodig, zeker in deze moeilijke tijden. Geef jezelf ondersteuning met steun aan de VNC. Word lid via dit aanmeldformulier of mail/bel voor meer info: secretariaat@vnconline.nl - 020 5020480.

Services

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA