Vervolg overleg met KLM over sociaal plan

11 sep. 2020
VNC en FNV cabine hebben vandaag met KLM verder gesproken over een inhoudelijk goed en fatsoenlijk sociaal plan. De primaire doelen hiervan blijven ongewijzigd: in fase 1 het zoveel mogelijk voorkómen van boventalligheid door bijvoorbeeld detachering, een nieuwe VVR uitvraag of de overstap naar een andere sector en in fase 2 het creëren van een stevig sociaal vangnet voor collega’s die, na alle middelen in fase 1 te hebben ingezet, toch te maken krijgen met gedwongen vertrek.

Verschillen van inzicht bij sociaal plan
De dag was met name ingeruimd om het voorstel Sociaal Plan Cabine van KLM te bespreken. Twee zeer belangrijke punten voor de VNC daarin zijn een suppletieregeling en terugkeergarantie voor collega’s die onverhoopt boventallig worden.

In het vorige overleg hadden we een fundamentele discussie met KLM over het belang van de suppletieregeling voor de VNC. Dit houdt in dat het eventueel nieuwe inkomen van een andere baan of een uitkering voor een (nog nader overeen te komen) periode wordt aangevuld tot het salaris dat van toepassing was ten tijde van ontslag.

Inhoudelijk kwamen partijen vandaag niet dichter tot elkaar op dit onderwerp. De VNC blijft van mening dat er een nette suppletie regeling moet worden vastgelegd in plaats van de zeer magere eenmalige beëindigingsvergoeding zoals KLM die voor ogen heeft. Voor KLM is de suppletieregeling naar haar zeggen onbespreekbaar, althans voor het domein cabine. Wel wil het bedrijf nadenken over een andersoortige maandelijkse uitkering, in plaats van een transitievergoeding in één keer uitkeren.

Wat betreft de terugkeergarantie vindt de VNC de door KLM voorgestelde termijn van twee jaar te kort en wil dat uitbreiden naar de volledige looptijd van het sociale plan, mét behoud van functie en arbeidsvoorwaarden. Op deze en andere inhoudelijke suggesties van de VNC komt KLM in een volgend overleg terug.

VVR en deeltijd-VVR
Waar in grote lijnen wel overeenstemming over is gekomen, is een herhaalde openstelling van de VVR. De VNC had daar in vorige gesprekken herhaaldelijk op aangedrongen. Wanneer en voor hoe lang deze uitvraag zal gaan lopen wordt, in overleg met de beide bonden, nader bepaald. Inhoudelijk zal deze VVR niet verschillen van de VVR 2020.

Ook worden de voorwaarden voor deeltijd-VVR onderzocht, waarbij werknemers in de gelegenheid worden gesteld om hun contractpercentage structureel te verlagen en daarbij een éénmalige vergoeding ontvangen. De hoogte van deze vergoeding en overige voorwaarden zullen in een volgend

overleg worden uitgewerkt. Dan zal ook een begin worden gemaakt met gesprekken over de reductie van arbeidsvoorwaarden van cabinepersoneel.

Gering aantal vervolgafspraken
Het volgende overleg staat voor begin volgende week gepland. De VNC hecht eraan om uiterst zorgvuldig naar deze zo belangrijke afspraken te kijken en vindt het beperkt aantal overleg momenten dat KLM heeft geagendeerd dan ook zorgelijk. Gezien de ernst van de situatie en de door KLM voortdurend benadrukte deadline van 1 oktober 2020 bevreemdt het ons dat er niet meer overlegdata zijn ingepland. Het sectiebestuur heeft daar dan ook wederom op aangedrongen.

KLM sectiebestuur

Services

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA