Vervolg KLM cabineoverleg juli

21 jul. 2021
In het vervolg op het cabineoverleg begin deze maand hebben we gesproken over gereduceerd vliegen en meerwerk.

Gereduceerd vliegen
Op maandag 19 juli is het gereduceerd vliegen op een groot aantal bestemmingen van start gegaan. Voorafgaand is op de NewsApp een artikel geplaatst met de afspraken over het gereduceerd vliegen. Deze afspraken zijn met alle operationele afdelingen gedeeld, denk aan onder andere buitenstations, Operation Control Center (OCC) en Flight Operations.

Het is belangrijk dat alle partijen deze afspraken respecteren en wij vragen jullie dan ook om daarop toe te zien: niet meer passagiers meenemen dan is toegestaan en de rust in twee shifts verdelen. Mochten er onverhoopt toch zaken voorvallen die niet conform afspraak zijn, dan verzoeken wij jullie hierover zo snel mogelijk contact op te nemen met KLM.

Meerwerk
Er is meerwerk mogelijk voor P’s en SP’s en KLM heeft ons laten weten alle aanvragen te honoreren. Collega’s die op een eerder moment al meerwerk hadden aangevraagd én toegekend gekregen, zullen door KLM per mail geïnformeerd worden dat zij wederom een aanvraag kunnen indienen en het meerwerk toegewezen zullen krijgen.

Het is tot eind juli ook mogelijk om te plussen in NIZ, in ruil voor geld. Het ziekteverzuim loopt op en er zijn ook meer NIC meldingen (niet inzetbaar calamiteiten/corona) vanwege de stijging van coronabesmettingen in Nederland. Dit betekent helaas niet dat er nu sprake is van een structurele stijging van de productie, waardoor meerwerk voor één- en tweebanders of het terughalen van gedetacheerden al aan de orde is. Uiteraard houden wij de vinger aan de pols van deze ontwikkelingen.


Marije Kroese, Ivo Kruse Koster, Roberto Tunzi, Carolina Bouwer, Ingrid Brama, Chris van Elswijk
KLM sectiebestuurders

Cabine-collega maar (nog) geen VNC lid? Wij onderhandelen voor jou over jouw baan, jouw arbeidsvoorwaarden dus jouw toekomst. Geef jezelf en alle leden uit het cabinekorps ondersteuning en word lid via dit aanmeldformulier of mail/bel voor meer info: secretariaat@vnconline.nl - 020 5020480. Hoe meer leden, des te sterker we staan in de vertegenwoordiging van de belangen van het cabinepersoneel. De VNC is samen sterk met de kracht van de gezamenlijkheid en oog voor het individu!

Services

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA