Vervolg cao-onderhandelingen easyJet

2 feb. 2023
Vandaag zijn we opnieuw in cao-onderhandeling gegaan met easyJet. Wij zetten in deze gesprekken keihard in op verbeteringen en nemen dus jullie signaal, dat het eerste cao-resultaat onvoldoende was, zeer serieus.

Vandaag heeft easyJet stappen in onze richting gezet en daar zijn we blij mee, maar het resultaat dat we nastreven is nog niet gerealiseerd. We zullen het cao-overleg spoedig hervatten en blijven strijden voor vooruitgang, zoals we dat doen sinds we onze allereerste easyJet cabine cao in 2018 hebben gerealiseerd.

Door onderhandelen
De VNC werkt toe naar een principeakkoord met essentiële verbeteringen voor alle huidige en toekomstige cabineleden. Met alle begrip voor het feit dat jullie snel een uitkomst willen, kiezen we ervoor om zorgvuldig door te onderhandelen om dat doel te bereiken. Dit doen we op basis van jullie input over onder meer loon, pensioen en secundaire arbeidsvoorwaarden. We begrijpen dat jullie benieuwd zijn naar meer inhoudelijke informatie. Maar midden in het onderhandelingsproces - waar over en weer voorstellen worden gedaan en afgepast - meer inhoud delen kan onze onderhandelingspositie benadelen. We vragen jullie begrip voor deze positie.
Het overleg met easyJet zal morgen (3 februari) worden voortgezet.

Geduld en vertrouwen
De VNC doet er kortom alles aan om tot een verbeterd cao-resultaat te komen. We bedanken jullie voor het geduld en jullie in ons gestelde vertrouwen. Zodra er een principe akkoord is bereikt, zullen we dat uiteraard snel met jullie delen.
Heb je nog vragen of opmerkingen? Mail ze gerust en als je met ons in gesprek wil, doen wij dat graag.

Nieuwe VNC leden erbij!
Nog kort goed nieuws: we groeien nog steeds in ledenaantal en hebben recent weer nieuwe collega’s mogen verwelkomen, ook als VNC lid. Uiteindelijk staan we samen sterk, voor en door jou!

Farah van Keeken en Dino Brunst
easyJet Sectiebestuur

English version:CLA negotiation progress easyJet
Today we resumed negotiations with easyJet for a new collective labor agreement. During these talks we are committed to improvements, and we have taken your signal of downvoting the first tentative CLA very seriously.

Today easyJet has taken steps in our direction and we are pleased with that, but the result we are aiming for has not yet been achieved. We will resume negotiations and continue to fight for progress, as we have been doing since we achieved our very first easyJet collective labor agreement in 2018.

Renegotiate
The VNC is working towards a tentative agreement with essential improvements for all current and future cabin crew members. While understanding that you want a quick outcome, we choose to negotiate carefully to achieve that goal. We do this based on your input on matters such as pay, pensions and secondary benefits. We understand that you are eager for more substantive information. But in the middle of the negotiation process - where proposals are made and fine-tuned back and forth - sharing more content may hurt our negotiating position. We ask for your understanding of this position.
Consultations with easyJet will continue tomorrow, February 3.

Patience and trust
In short, the VNC is doing everything possible to achieve an improved collective labor agreement result. We thank you for your patience and your trust in us. As soon as we have reached a tentative agreement, we will of course share the details with you.
Do you have any questions or comments? Feel free to email them and if you would like to engage with us, we would be happy to do so.

New VNC members joining!
Another short piece of good news: we are still growing in membership and have recently welcomed new colleagues, also as VNC members. In the end we are strong together, for you and with you!

Farah van Keeken and Dino Brunst
VNC easyJet Section board

Cabine-collega maar (nog) geen VNC lid? Wij onderhandelen voor jou over jouw baan, jouw arbeidsvoorwaarden en dus jouw toekomst. Geef jezelf en alle leden uit het cabinekorps ondersteuning en word lid via dit aanmeldformulier of mail/bel voor meer info: secretariaat@vnconline.nl - 020 5020480. De contributie kun je (grotendeels) terugkrijgen via de cafetariaregeling. Hoe meer leden, des te sterker we staan in de vertegenwoordiging van de belangen van het cabinepersoneel.

Services

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA