• home
  • Actueel
  • Verslag VNC ledenvergaderingen transavia.com

Verslag VNC ledenvergaderingen transavia.com

21 feb. 2014

Afgelopen dagen zijn er twee ledenvergadering voor transavia.com leden geweest. Er zijn veel klachten geuit over de hoeveelheid dubbele vluchten vanaf Eindhoven en Rotterdam.
Afgelopen dagen zijn er twee ledenvergadering voor transavia.com leden geweest. Er zijn veel klachten geuit over de hoeveelheid dubbele vluchten vanaf Eindhoven en Rotterdam. Door de verkorte aan- en afmeldtijden komen deze vluchten nu net onder de 10 uur uit waardoor deze oneindig kunnen terugkomen op jullie roosters.

De VNC heeft transavia.comgevraagd om te kijken naar oplossingen in dit probleem. Verder zijn er verschillende collega's opgeroepen uit hun standby middels een sms. De VNC heeft transavia.com gewezen op het feit dat de afspraak nog steeds is dat een oproep uit een standby alleen met een telefoontje mag gebeuren.

Tijdelijke contracten en nieuwe wetgeving
Op maandag 3 maart is er regulier overleg met transavia.com. Op de agenda staat de nieuwe wetgeving omtrent de tijdelijke contracten; wat houdt deze nieuwe wet precies in en wat zijn de mogelijke gevolgen voor de collega's. Definitieve afspraken omtrent dit onderwerp zullen pas later worden gemaakt en jullie input is daarbij van groot belang! Heb jij vragen, opmerkingen of input, mail het dan aan sectiebestuur.transavia.com@vnconline.nl.

De VNC heeft ook het verkorte aan- en afmelden op de agenda gezet. We hebben verschillende meldingen van leden gekregen die zich terecht afvragen of de genomen maatregelen die dit mogelijk zouden moeten maken wel voldoende zijn. Een evaluatie van de gemaakte afspraken is volgens de VNC noodzakelijk.

0-lijn is onacceptabel
Tijdens de ledenvergaderingen hebben we het gehele cao traject besproken. Van de brieven met jullie voorstellen (29 mei en 16 september 2013); het eerste multilaterale overleg (19 september 2013); het stoppen met motiveren nadat transavia.com bleef vasthouden aan de nul-lijn (7 december 2013) tot aan de brief met een beter loonbod die de VNC van het bedrijf heeft ontvangen (7 januari 2014).  De reden dat we pas op 7 maart de onderhandelingen zullen voortzetten, is dat de andere cabinebond een nieuwe onderhandelaar heeft die tegen die tijd beschikbaar is.
De feedback en steun die we tijdens de ledenvergaderingen hebben gekregen, bevestigt de koers die de VNC momenteel vaart: de 0-lijn voor het cabinepersoneel is na alle productiviteitsmaatregelen onacceptabel.

Opvangen premietekort pensioen
Eind 2012 zijn er afspraken gemaakt om een premietekort van 0,8 miljoen euro in 2013 op te vangen. Omdat de verwachting was dat de regering voor 2014 een pensioenakkoord zou hebben, is 2013 als een overbruggingsjaar gezien. Dit nieuwe fiscale kader is echter uitgesteld tot in ieder geval 1 januari 2015. Aangezien er voor 2014 nog steeds een premietekort is, zijn additionele afspraken noodzakelijk geweest. Eind 2013 is hierover een principe-akkoord met het bedrijf bereikt. Dit jaar zullen er structurele oplossingen gevonden moeten worden voor het tekort. Onze pensioendeskundige Mike Pernot heeft tijdens de ledenvergadering een uitgebreide presentatie gegeven over het gelopen traject, de gemaakte afspraken en de consequenties hiervan.

Tot slot willen wij graag alle leden die aanwezig waren bedanken voor de gegeven feedback en steun! Mocht je vragen en/of opmerkingen hebben of meer informatie willen, schroom dan niet om contact met ons op te nemen via sectiebestuur.transavia.com@vnconline.nl.

Sectiebestuur transavia.com

 

Services

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA