Verslag regulier overleg VNC en transavia

30 jun. 2016

Afwijkingen van de cao; contracten; stopjes, stationeringsverlof en vervangend werk, dat waren de belangrijkste punten van het regulier overleg tussen de VNC en transavia afgelopen week. In bijgaand verslag lees je de achtergronden.
De VNC heeft de afgelopen weken veel meldingen van collega’s binnengekregen over het afwijken van de cao door het bedrijf. De cao zijn onderlinge afspraken ter bescherming van de medewerker en wij hebben transavia dan ook laten weten dat ze zich hieraan dienen te houden. Omdat dit een belangrijk onderwerp is en we legio voorbeelden hebben, zullen we jullie hierover nog in een apart bericht verder informeren. We willen jou tevens vragen om cao afwijkingen meteen aan ons te melden zodat wij ook stappen kunnen ondernemen.

Contracten CA’s
Collega’s die een piek/dal contract hebben, moeten er in de winter verplicht zes weken uit. In hun contract staat beschreven dat dit noodzakelijk is omdat er geen werk in deze periode voor hen zou zijn. Het lijkt er echter op dat er collega’s zijn die lager op de senioriteitlijst staan maar toch in deze dalperiode vliegen. Waar het hele proces van de uitgifte van contracten voorheen transparant en overzichtelijk was, is dit ondanks de afspraken die we met elkaar hebben gemaakt, door de Wet Werk en Zekerheid inmiddels ver te zoeken. De personeelsproblemen in München spelen op dit moment ook een rol. De VNC pleit echter voor een helder, inzichtelijk proces. In september wordt het aantal uit te geven piek/dal en year-round contracten voor onbepaalde tijd weer vastgesteld.

Daarnaast hebben we het bedrijf er op geattendeerd dat er een groep HID-ers is die maar een contract voor een kleine 5 maanden heeft gekregen, tot eind augustus. transavia zal hier naar kijken en deze contracten eventueel aanpassen.

Problematisch gebruik van alcohol, medicijnen en drugs
De VNC is blij dat transavia voor het cabinepersoneel een samenwerkingsovereenkomst met Stichting Anti Skid Groep (ASG) heeft gesloten. Deze stichting helpt vliegend personeel bij het oplossen van problematisch gebruik van alcohol, medicijnen en drugs, beschermt hun carrières en bevordert daarmee de vliegveiligheid. Dit wordt gedaan door te helpen met de identificatie van het probleem, door te ondersteunen en door betrokkene te begeleiden in de behandeling met als doel terugkeer in de vliegende functie. De VNC ondersteunt ASG en er participeert in de stichting met een bestuurslid. Op dit moment wordt er binnen het bedrijf gekeken hoe een en ander kan worden ingericht en geïmplementeerd. Zodra er meer over bekend is, zal dit ook vanuit het bedrijf worden gecommuniceerd.

Stopjes
Vanuit het korps krijgen we regelmatig te horen dat men het jammer vindt dat het cabinepersoneel niet met de cockpitcollega’s mee gaat op stop (cabineleden doen twee stretches, cockpitleden drie en gaat eraf op het buitenstation). transavia laat weten dat deze stops op dit moment niet mogelijk zijn en niet kostenneutraal uitgevoerd kunnen worden. Bovendien is de kans groot dat je door deze stop een vroeg-laat-vroeg wisseling krijgt. In september – als de productie wordt vastgesteld - is het mogelijk om hier nogmaals naar te kijken.

Verder hebben we verzocht om het gemis aan Egypte stops op een andere manier te compenseren. In de cao zijn over dit onderwerp ooit afspraken gemaakt waarover wij qua inhoud echter van mening verschillen met transavia.

Stationeringsverlof en vervangend werk
De VNC is met het bedrijf overeengekomen dat het verlof van de stationering in München in overleg met de medewerker in de winter van 2016/2017 wordt gegeven. Met CA’s die dan niet in dienst zijn wordt overlegd of dit stationeringsverlof wordt uitbetaald of wordt gegeven voor het einde van hun contract. Wat betreft de vervangende werkzaamheden (bijvoorbeeld bij zwangerschap) kunnen wij melden dat inmiddels iedereen die dit wil vervangende werkzaamheden heeft gekregen in de regio. Dit was een voorstel van de VNC tijdens de laatste cao onderhandelingen.

Verder hebben we een update van transavia gevraagd over de storingen van de tablets (wordt aan gewerkt door Airfi) en hebben we een melding gemaakt van onveilige situaties met taxi’s (is door transavia meteen actie ondernomen om dit in de toekomst te voorkomen). Tot slot heeft transavia een korte presentatie gegeven over de voorgenomen plannen omtrent het CA+ profiel. Met deze plannen worden CA’s ondersteund door het bedrijf om uiteindelijk tot een PU-profiel te komen. Als hier meer over bekend is, zal dit worden gecommuniceerd.

Mocht je vragen en/of opmerkingen hebben, neem dan gerust contact met ons op via sectiebestuur.transavia@vnconline.nl

Sectiebestuur transavia

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA