Verslag Ledenvergadering transavia

12 jul. 2018
Een aantal weken geleden deed het sectiebestuur transavia namens de VNC de uitvraag onder haar leden om een top 3 van cao-wensen in te sturen. Daar is uitgebreid gehoor aan gegeven en er zijn goede onderwerpen opgebracht waar het sectiebestuur mee aan de slag kan.

De top 3 van de ingestuurde onderwerpen:
* Salaris verhoging
* Winstdelingsregeling gelijk aan die van grond en cockpit.
* Ouderenbeleid

Tijdens de ledenvergadering van 5 juli jl. waren er ondanks het extreem goede weer behoorlijk wat collega’s aanwezig!

In de CAO van 2017-2018 is een onderzoek naar verbetering van de roosters afgesproken. Namens het sectiebestuur zijn Sander Kok en Tom van Leur (extern deskundige) aangesloten bij dit onderzoek, zij zijn betrokken bij het dagelijks proces omtrent “een goed cabine rooster”.
VNC werkt mee aan dit proces omdat wij er op toe willen zien dat er ook daadwerkelijk een verbetering ontstaat voor cabinemedewerkers op het gebied van stabiliteit van de roosters.
Het sectiebestuur transavia zal de resultaten van het onderzoek te zijner tijd voorleggen aan haar leden, die beslissen of deze officieel worden ingevoerd.

Sander en Tom hebben een presentatie gegeven, waarop al enkele vragen kwamen vanuit de leden. Klik hier om de presentatie te bekijken.

Na een korte pauze werd er dieper ingegaan op de door de leden ingezonden onderwerpen. Uiteraard vinden ook wij deze zaken bijzonder belangrijk, bijvoorbeeld dat de winstdelingsregeling zo snel mogelijk gelijk wordt getrokken met die van de andere domeinen, met ingang van 1 januari 2018.

Naar aanleiding van de bovenstaande onderwerpen werden goede gesprekken gevoerd en deze input kan het sectiebestuur weer meenemen naar het cao overleg met transavia.

Mocht je vragen hebben over de bijgevoegde presentatie, laat het dan weten via sectiebestuur.transavia@vnconline.nl

Sectiebestuur transavia


Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA