Verslag KLM cabineoverleg 28 april

29 apr. 2022
Het maandelijks cabineoverleg met KLM stond gister op de agenda, de belangrijkste onderwerpen:

-
Uitbesteding aantal Boeings 737-700 naar Transavia en welke invloed dit heeft op de
productieverdeling op Europa
-
Zorg over impact van operationele problemen door personeelstekort bij KLM en Schiphol
-
De Planningstand

Europaproductie
Bij de start van het cabineoverleg kwam KLM met de mededeling dat er voor een deel van de zomer en het najaar gekeken zal worden naar een zogenaamde wetlease voor KLC. Dat wil zeggen dat er vliegtuigen van een andere maatschappij mét bemanning geleast zullen worden. Het tekort aan CA1’s loopt langzaam op bij KLC en om de productie waar te kunnen maken en daarmee de slots veilig te stellen is de inzet van deze wetlease wellicht noodzakelijk. KLM komt bij de bonden terug voor een arbeidsvoorwaardelijke toets op deze constructie.
Intussen is ook bekend geworden dat KLM vijf van haar Boeing 737-700 toestellen – overigens zonder bemanning – aan Transavia uitleent. Reden voor de VNC om vragen te stellen: hoe zit het met de verdeling van de Europaproductie tussen KLM en KLC? Raken de productiebalans en onze cao afspraken daarover niet verder verstoord door deze maatregelen? Volgens KLM zijn de toestellen die tijdelijk naar Transavia gaan ‘over’ bij KLM, onder meer vanwege het wegvallen van de routes naar Rusland en Oekraïne. Bij Transavia is er sprake van een tekort, dus dit was een logische stap en het gaat niet ten koste van de KLM Europaproductie want deze machines waren deze zomer bij KLM niet ingezet. KLM gaat in op het verzoek van de bonden om op korte termijn nogmaals het complete beeld rondom de productiebalans te bespreken.

Operationele problemen Schiphol en KLM
De afgelopen week verliep chaotisch op Schiphol, de luchthaven was overduidelijk niet klaar voor de gigantische drukte van de meivakantie. Tekort aan personeel zorgde voor urenlange wachttijden, vele passagiers misten hierdoor hun vlucht. Ook KLM raakte in grote problemen: de onaangekondigde staking van bagagemedewerkers maakte de chaos afgelopen zaterdag compleet. Maar de problematiek gaat verder dan alleen de staking: het knelt in de operatie en zowel KLM als de luchthaven Schiphol hebben daar een aandeel in. Dat is niet alleen slecht voor het imago van de KLM, het heeft ook gevolgen voor bijvoorbeeld de vluchtuitvoering en daarmee de roosters van cabinepersoneel.  
De cabinebonden hebben hun grote zorg uitgesproken voor wat betreft de – mogelijk nog drukkere – zomerperiode die eraan komt. We begrijpen dat het een complexe zaak is die niet één twee drie is opgelost, zeker niet waar het tekorten aan personeel betreft. Maar het heeft wel degelijk zijn weerslag op onze werkzaamheden en we worden dan ook graag meegenomen in de beraadslagingen en ontwikkelingen. Dit punt is dan ook uitdrukkelijk op de agenda gezet voor het volgende overleg.

De planningsstand
Ook het bemannen van vluchten was in de meivakantie een punt van zorg, maar door plussen in NIZ en het eenmalig op vrijwillige basis toestaan van vliegen in JV lijkt het erop dat er nu voldoende mensen zijn om de productie waar te kunnen maken.      
In de planning zijn er 3 extra basiscursussen toegevoegd en het aantal cursisten is opgehoogd van 11 naar 13 per klas. Dat betekent dus extra reguliere instroom, naast de herintreders en wachtlijstkandidaten die nu worden opgeleid. Ook is er een extra promotietraining naar Purser geaccordeerd. De opleidingscapaciteit wordt volledig benut en draait op volle toeren om aan de vraag te kunnen blijven voldoen. KLM verwacht overigens te kunnen blijven groeien, ook na deze zomer. Weliswaar is de markt dynamisch en zijn er veel onzekere factoren, maar er wordt ernstig rekening gehouden met een groeiscenario voor deze winter en de zomer van 2023.

Tot slot
-
heeft de VNC gevraagd om een kennismakingsgesprek met onze nieuwe CEO Marjan Rintel;
-
deed de VNC de suggestie om de salarissen in het begin van de laatste werkweek uit te betalen in plaats
van op de laatste werkdag van de maand. Voor werknemers is dit, zeker in deze tijden van hoge inflatie en hoge kosten, fijner: de meeste vaste lasten worden ook al eerder afgeschreven. De rente is nu zo laag dat het voor KLM hoogstwaarschijnlijk geen voordeel meer oplevert om het laat uit te betalen. KLM komt hierop terug.

Roberto Tunzi, Carolina Bouwer, Ingrid Brama, Ivo Kruse Koster, Chris van Elswijk & Marije Kroese
KLM sectiebestuur

Services

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA