Verslag KLC cabineoverleg november

19 nov. 2021
Gisteren (18 november) hadden we cabineoverleg met KLC. In dit verslag lees je de toelichtingen op de voornaamste onderwerpen zoals de vakantietoewijzing en de afspraken rondom terugkeer gedetacheerden en doorstroom.

Vakantietoewijzing
Onlangs is het zomerverlof toegewezen en zowel bij ons als bij de Groepscommissie komen hierover veel meldingen binnen. Het probleem is voornamelijk dat bij sommige CA’s het zomerverlof kort na het winterverlof is ingepland en vaak niet op een van de gevraagde opties. We begrijpen dat is onwenselijk is omdat je vervolgens een lange periode werkt tot aan je volgende verlofperiode.
De Groepscommissie heeft met KLC voorlopig een tijdelijke oplossing gevonden: handmatig kijken of er andere verlofperioden kunnen worden ingepland. Daarbij heeft een flink aantal CA’s hun vakantie ook om kunnen zetten via VacChange, de nieuwe ruiltool die is afgesproken in vorige cao-onderhandelingen.
Voor nu zijn deze oplossingen natuurlijk zinvol maar om het probleem structureel op te lossen, willen we met KLC afspraken maken over een minimale periode tussen het winter- en zomerverlof. Zodra er meer te melden is, zullen we dit met jullie delen.

Terugkeer gedetacheerden en doorstroom
Eerder is er tussen KLM en de cabinebonden afgesproken dat zodra KLM cabinepersoneel nodig heeft, zij KLC benadert om gedetacheerde KLM’ers te laten terugkeren. Zodra alle gedetacheerden zijn teruggekeerd, zou doorstroom aan de orde zijn. Het realiseren hiervan hangt - zoals bekend - samen met behoud van voldoende ervaringsgraad bij KLC en het kunnen aanbrengen van het aantal CA’s vanuit KLC. Op het moment dat KLC dus niet in (voldoende) collega’s kan voorzien, zullen er andere groepen - zoals voormalig jaarcontracten, wachtlijstkandidaten en externe werving - in aanmerking komen. Dit is ook de reden dat de VNC al meermaals het belang van instroom bij KLC heeft onderschreven, die overigens in gang is gezet.

Om ervoor te zorgen dat eventueel aankomende vacatures voor KLM cabinepersoneel eerst zoveel mogelijk worden ingevuld door internen (lees gedetacheerden en doorstroom) meent de VNC dat de afspraken daarop deels aangepast dienen te worden.
Gedetacheerden zouden als daar mogelijkheid voor is de keuze moeten krijgen om: of vrijwillig terug te keren naar KLM, of hun detachering bij KLC af te maken - wetende dat hier animo voor is. Indien KLM vervolgens nog steeds cabinecollega’s nodig heeft, naast de vrijwillig teruggekeerde gedetacheerden, dient doorstroom plaats te vinden. KLC staat positief tegenover een dergelijke afspraak en ook KLM reageerde in eerste instantie positief. In aankomend KLM cabineoverleg verwachten we definitief meer duidelijkheid zodat we erna met alle partijen tot overeenstemming kunnen komen.

Hebben jullie vragen over deze of andere onderwerpen mail ons dan via sectiebestuur.klc@vnconline.nl of bel 020-502 0480. Je kunt je natuurlijk ook inschrijven voor een van onze infosessies en/of de sectievergadering.

Cas Voskuyl & Luc van der Eijk
KLC SectiebestuurCabine-collega maar (nog) geen VNC lid? Wij onderhandelen voor jou over jouw baan, jouw arbeidsvoorwaarden dus jouw toekomst. Geef jezelf en alle leden uit het cabinekorps ondersteuning en word lid via dit aanmeldformulier of mail/bel voor meer info: secretariaat@vnconline.nl - 020 5020480. Hoe meer leden, des te sterker we staan in de vertegenwoordiging van de belangen van het cabinepersoneel. De VNC is samen sterk met de kracht van de gezamenlijkheid en oog voor het individu!

Services

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA