Verslag KLC cabineoverleg mei

5 mei 2021
Gisteren heeft de VNC het gebruikelijke cabineoverleg gevoerd met KLC en is er onder andere gesproken over de implementatie van de talenbonus, inzet LELR dagen en geëvalueerd op de indeling van buddyvluchten voor alle Cabin Supervisors.

Talenbonus
Vanuit onze nieuwe cao hebben we met KLC een talenbonus afgesproken. Deze bonus bedraagt €250 en wordt een keer per jaar uitgekeerd. Voor het implementeren van deze afspraak en voornamelijk het moment van uitbetalen voor de talenbonus van 2021 heeft KLC hier een ‘medium priority’ aan gegeven. Concreet houdt dit in dat de bonus van 2021 in maart 2022 door KLC uitbetaald zou worden.

Wat betreft de VNC is dit ruimschoots te laat, allereerst omdat onze cao dan is verlopen en niettemin omdat wij het onvoorstelbaar vinden dat uitbetaling van de talenbonus zo lang op zich moet laten wachten. De VNC heeft een voorstel gedaan voor eerdere uitbetaling, met een uiterlijke betaling in januari 2022. Een uiterlijke betaling van januari 2022 komt voort uit het feit dat deze cao afspraak is gemaakt in februari 2021 en vanaf dat moment een keer per jaar uitbetaald zal worden.
Wij verwachten nog een formele reactie van KLC op dit voorstel en zullen bij jullie terug komen over dit onderwerp.

LELR dagen
Naar aanleiding van vorig cabineoverleg schreven we destijds over de cao afspraak waarin de inzet van LELR dagen meer gespreid zou worden. De exacte implementatiedatum zou afhangen van de productieontwikkelingen voor de zomer, maar uiterlijk september 2021 geïmplementeerd worden. Vorig overleg werd duidelijk dat het op dat moment niet haalbaar was om per 1 april een spreiding aan te houden van 2 LELR dagen per 10 weken. Niet geheel verrassend kwam KLC ditmaal met hetzelfde argument. De VNC meent echter dat dit wel degelijk anders ligt, omdat KLC tegelijkertijd spreekt van een bijna 80% vlootinzet in tegenstelling tot de circa 30 á 40% van dit moment.
Voor ons valt dan ook niet te rijmen dat KLC pas vanaf september ruimer wil plannen in LELR dagen en niet al eerder. De flexibiliteit die KLC hiermee naar eigen zeggen behoudt, lijkt naar ons idee ogenschijnlijk groter te zijn dan het ruimer spreiden van LELR dagen. De VNC beraadt zich nog op een reactie naar KLC.

Indeling buddyvluchten Cabin Supervisor
In ons vorige verslag hadden we het over de perikelen die KLC tegenkwam in het inplannen van de buddyvluchten op senioriteit. Wij kregen signalen dat collega’s niet op senioriteit werden ingedeeld en stelde voor om met KLC in dit overleg de indeling te evalueren. Om diverse redenen kon het zo zijn dat iemand niet op senioriteit was ingedeeld, dit kon onder andere door een vakantie, ziekte, de inzet van een superjoker, special leave en dergelijke. Van een aantal gevallen was het daadwerkelijk verkeerd ingedeeld. Dit is inmiddels rechtgezet voor de betreffende collega’s. Mocht je zelf toch nog twijfels hebben of je goed bent ingedeeld (dus op basis van senioriteit) op jouw buddyvlucht, dan raden we je aan contact op te nemen met je CCM.

Mochten jullie vragen of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit verslag horen we dat graag. Mail ons op sectiebestuur.klc@vnconline.nl.

KLC Sectiebestuur

Services

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA